nl en  

4 klasse-assistenten voor gehandicapte en dove leerlingen

  • Moments-of-joy op Facebook
Het ministerie van onderwijs in Zimbabwe bevroor een paar jaar geleden de mogelijkheid nieuw personeel op scholen aan te nemen. Ondanks pleidooien aan het ministerie op grond van het feit dat KGVI een special needs school is, kreeg dit centrum voor gehandicapte en dove kinderen al vijf jaar geen nieuwe ondersteunende staf. Doordat oudere stafleden met pensioen gaan kampt de school met een tekort aan klasse-assistenten. Terwijl veel van de leerlingen  vanwege hun handicap van extra hulp nodig hebben tijdens de lessen.  Dan gaat het bijvoorbeeld om kinderen met cerebrale parese, die gepaard gaat  met ongecontroleerde bewegingen. In de tweede klas middelbare school  zijn vier leerlingen die hierdoor niet zelf kunnen schrijven.  Voor hen zouden we graag een eigen assistent hebben. Bovendien heft de school assistenten nodig om de jongste kinderen zo snel mogelijk gebarentaal te leren. Deze kleine kinderen komen naar school met helemaal geen taal  en hoe sneller ze gebarentaal  leren, hoe sneller ze met het ‘echte’ leren kunnen beginnen.  Dove volwassenen kunnen hierbij helpen.  De school vraagt hulp voor het betalen van in totaal 4 klasse-assistenten (2 voor hogere klassen, 2 voor dove klassen). Totale kosten voor vier assistenten voor een jaar: €10028

Over KGVI Centrum en school:

Onderdak
In Zimbabwe is het KGVI Centrum een van de weinige organisaties voor kinderen met een handicap en dove kinderen. Ze komen dan ook uit het hele land en verblijven intern. Alleen in de vakanties gaan ze naar huis, als ze tenminste nog een thuis hebben. (Voor het groeiende aantal weeskinderen biedt  het centrum permanente huisvesting.)
Alle kinderen verblijven in kleine units met een begeleidende huisouder, om zoveel mogelijk een gezinssituatie te creëren. In de units ontwikkelen de kinderen hun zelfredzaamheid door huishoudelijke taken te verdelen, een budget te beheren voor boodschappen en voedzame maaltijden te bereiden.

Onderwijs en opleiding 
KG VI biedt onderwijs op maat aan haar leerlingen en focust vooral op de mogelijkheden en talenten van de leerling. De school bereidt hen voor op een vervolgopleiding of een baan. Onder meer door job-training. Zo is er een kapsalon op het terrein waar dove meisjes ervaring opdoen als kapster. En een ander voorbeeld is dat het centrum initiatiefnemer is van het eerste woordenboek van de nationale gebarentaal, waar experts uit heel Zimbabwe aan hebben meegewerkt.