nl en  

Bijdrage Dansgroep, Windhoek, Namibië

  • Moments-of-joy op Facebook
In overleg met Moments of Joy is er besloten dat het geld dat was overgemaakt voor het volleybalveld dit jaar niet gerealiseerd kon worden. 
Wel was er een ander project waar wij een bijdrage aan konden leveren en dat was een dansgroep. Hieronder vindt u het verslag van Beautiful Kidzz Namibia.RAPPORTAGE DANSGROEP REVOLUTIONDARY KATUTURA
2017


Achtergrond:

Jongeren in de wijk Katutura hebben het moeilijk. De sfeer in deze achterstandswijk  van Windhoek wordt gekenmerkt door hoge werkeloosheid, armoede en geweld. Veel ouderen vluchten in alcohol en hebben de hoop op een betere toekomst al lang opgegeven.  Daarrmee zijn ze een slecht voorbeeld voor de jeugd.

Doel en samenhang:

Door het bieden van sport en spel voelen veel jongeren zich tot ons centrum aangetrokken. Het blijkt voor ons nog altijd een uitstekende manier te zijn om een relatie met ze aan te gaan en de jeugd te helpen bij hun ontwikkeling.  Op alle mogelijke manieren  heeft ooze staf dit jaar getracht te jeugd te stimuleren.  Ooze leiders spannen zich daarbij in om ze normen en waarden bij te brengen en ze te leren op verantwoorde wijze met elkaar om te gaan.
Met name stimuleerden we ze in het ontwikkelen van hun talenten.  Dit geldt zeker voor de dansgroep maar ook voor de andere ontspanningsactiviteiten. Zo organiseren we in de vakantieperiodes zomerkampen en gedurende  het gehele jaar zijn er, naast het regulier club­ en jeugdwerk,  activiteiten als voetballen voor de jongens en een dansgroep  voor de meisjes. Eerder  hadden we een volleybalteam,  vanwege  het ontbreken van Ieiding moesten we  hier helaas mee stoppen. Op dit moment spelen we nog met de gedachte om voor meisjes ook een zanggroep te beginnen.

Gegevens:
De groep treedt op onder de zelfbedachte  naam Revolutiondary "Revolution"  staat voor de
verandering waartoe ze met hun dansen willen inspireren en "Dary"  is een verwijzing  naar
'legendarisch'  waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat het iets langdurigs wil zijn dat niet snel wordt vergeten.
De groep werd geleid door jeugdleidster Nicol Nguuyepa en bestaat uit tien geweldige jeugdleden, waaronder ook twee jongens.

Praktische ervaringen:
"Met  onze dans wilden  we vee! jongeren  bereiken  omdat  het een goede  manier  is om ' het ijs te breken '. In onze wijk  voelt  iedereen  zich tot dansen  aangetrokken. Immers  het dansen zit ons Athkaners in het bloed .  Door  gebruik te  maken van  het danstalent  van de groep,  dat we verder   ontwikkelen,  willen   we  ook   evangeliseren.   Graag   gaan   we   het  gesprek   met  de aanweztgen  aan.
Tot  nu toe  was  de groep  vooral  gewend  aan  optredens in het  eigen  centrum  voor  de eigen jeugd groepen  en  bij bijzonder  activiteiten.  Het  afgelopen  jaar  is er ook  diverse  keren  in het openbaar  opgetreden.  Voor de groep waren dit fantastische ervaringen.
Onze  leidster  heeft  een  cursus  gevolgd  in Zuid  Afrika  en  kwam  enthousiast terug  met een
aantal ni euwe ideeen en dansbewegingen.
Dit jaar is sterk gefocust  op het werken als team, volgend  jaar will en we meer de straat op."

Muziek  en geluidsapparatuur
Levensmiddelen:  snacks en frisdranken
Kosten  vervoer  naar optredens
Kantoorat1ikelen
Diversen

kosten
€  185 ,­
€  375,-
€  125.-
€    90,-
€    65,­

Totaal  €. 840,-
• De salariskosten van de staf zijn door Namibie bekostigd.
• De kosten van huisvesting en energie worden niet toegerekend.

ontvangsten
Moments of Joy Foundation, 's Gravenhage             €.650,-
Stichting  Emmaus,  Wageningen "De Regenboog" -  250,-  
Totaal.  € 900,-

• Het voordelig  verschil a €. 60,- is besteed aan ontspanningsactiviteiten voor meisjes in ons centrum  in Okandjira,  waarvoor  we geen budget hebben. Graag vet1rouwen we u daarmee  akkoord.

Verantwoording:
Na afloop  van het boekjaar  wordt ons jaarverslag opgemaakt, inclusief  de jaarrekening di e is gecont roleerd  door  een onafhankelijk accountant. Deze  wordt  u toegezonden en eveneens  op onze website gepubliceerd. Van elk programma  onderdeel wordt  hierin een overzicht  gegeven va n  d e  kosten  en  het aantal  bijdragende  fondsen.  Vanwege  privacy  worden  in dit  publiek toegankelijke jaarverslag  de 1 amen van individuele fondsen  en instellingen  niet vermeld.

**************************************************************Moments of Joy heeft al eerder met "Beautiful Kidz Namibia" samengewerkt en nu is er een nieuw project waar zij onze hulp bij vragen. 
De stichting is actief in- en rond de sloppenwijken van Windhoek. Voor de jongens uit de buurt hebben ze in het verleden een voetbalteam opgericht wat een groot succes is geworden. De meisjes wilden echter ook een eigen sport team en voor hen werd het volleybalteam Katutura opgericht. Er is vlak buiten de stad een volleybal veldje aangelegd en daar wordt iedere week hard getraind. Er is nu een tweede team gestart zodat de meisjes tegen elkaar kunnen spelen. In het begin was het voor de meisjes vooral een leuk uitje om even weg uit de eigen wijk te zijn. Na een aantal weken zijn ze serieuzer geworden, vooral nu weten dat er wedstrijden zullen worden georganiseerd tegen andere teams in groter Windhoek. De bijdrage die wordt gevraagd is voor het aanschaffen van ballen, palen, net e.d. en een bijdrage aan
de benzine die het wekelijkse vervoer van huis naar het volleybalveld en terug. 
Bedrag: € 700,--