nl en  

Bijlessen voor kinderen uit favela's in Rio de Janeiro, Brazilië

  • Moments-of-joy op Facebook

Met behulp van Moments of Joy hebben wij ons doel gerealiseerd: het project 'Eu Quero Ser'
is van start gegaan en op wat voor een manier! Eind december tot en met half februari hebben we ons bezig gehouden met het rekruteren van docenten voor de verschillende programma's; met resultaat! Maar liefst 21 enthousiaste mannen en vrouwen hebben zich aangemeld met allen hun eigen expertise. Dit stelt ons in staat de kinderen en jongeren op de juiste manier te begeleiden. Eind februari ging ook de inschrijving voor de kinderen van start; in slechts 5 dagen hebben zich 115 kinderen en jongeren aangemeld voor onze programma's (!!!) in de
volgende leeftijdscategorieën:


5-12 jaar: 31
12-14 jaar: 32
15-17 jaar: 22
18 jaar en ouder: 30


De programma's Engelse les, bijles in de vakken Wiskunde en Portugees en de voorbereidende lessen op toelatingsexamens voor de (betere) middelbare scholen en universiteiten zijn het populairst. Wij  staan te trappelen om te beginnen en zijn Moments of Joy en onze sponsor ontzettend dankbaar voor het mede mogelijk maken van deze succesvolle start!!!

***********************************************************************************************


'Eu Quero Ser' is een initiatief van UMRio, een stichting in Rio de Janeiro die zich sinds 2012 inzet voor kinderen en jong volwassenen van 5 - 21 jaar in een kwetsbare en gewelddadige omgeving; de favela Morro do Castro.

Dit project is verbonden aan een school genaamd ‘Escola Municipal João Brazil’. Zodoende kan er gebruik worden gemaakt van hun faciliteiten, zoals klaslokalen voor het geven van de bijlessen in Portugees, Engels en Wiskunde, de vakken waarin de meeste kinderen achterlopen. Dit leidt tot een toename van het aantal kinderen dat hun lagere en middelbare school af kan maken en een correctie van de afwijking tussen de leeftijd van een kind en de klas waar hij of zij zich in bevindt (‘age-grade distortion’).De infrastructuur voor het project is reeds aanwezig. Op dit moment zijn er al 5 leraren voor het geven van de bijlessen en de voorbereidende lessen voor de middelbare school en / of universiteit. Daarnaast zijn er ca 40 kinderen die hebben aangegeven deel te willen nemen aan de bijlessen en lessen ter voorbereiding op de toelatingsexamens voor de middelbare school en 5 kinderen die hebben aangegeven deel te willen nemen aan de lessen ter voorbereiding op de toelatingsexamens voor de universiteit. Met de benodigde financiële middelen kunnen deze aantallen worden verhoogd.

Rio de Janeiro kent veel favela’s waar drugsbendes de scepter zwaaien, zo ook in Morro do Castro. Recente studies hebben uitgewezen dat 90% van degenen die zich aansluiten bij drugsbendes zich in de leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar bevinden. De belangrijkste redenen voor kinderen om zich hierbij aan te sluiten zijn ongelijkheid van kansen,
financiële onzekerheden, de behoefte ergens bij te horen, adrenaline en het verlangen naar macht. Door middel van betere educatie voor kinderen en het verhogen van de inzetbaarheid van jong volwassenen op de arbeidsmarkt kunnen we hen een betere toekomst bieden, waardoor zij  minder of geen behoefte zullen voelen zich aan te sluiten bij een drugsbende.De woorden ‘Eu Quero Ser’ betekenen ‘Ik wil worden’ in het Portugees. De naam van het project dekt de lading; het doel is om kinderen zich te laten realiseren dat zij geen genoegen hoeven te nemen met minder, simpelweg omdat zij opgroeien in een favela. Wanneer de kinderen wordt gevraagd hoe mensen van buitenaf over favela’s denken, liegen de antwoorden er niet om. Franklin Cruz (14 jaar), één van de jongens die vanaf de start bij UMRio is, gaf als antwoord:‘Mensen denken dat mensen uit favela’s buitenbeentjes zijn, drugsdealers en dieven. Ze staan er niet bij stil dat wij ook ingenieur, advocaat of een bekende voetbalspeler kunnen worden. Ze denken dat mensen uit favela’s alleen maar bouwvakkers kunnen worden, dat is niet hoe het is’.

De afgelopen jaren is het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de kinderen dankzij hulp vanuit UMRio gegroeid. Ze durven hun dromen en ideeën uit te spreken voor henzelf, hun familie en voor de mensen in hun gemeenschap. Moments of Joy wil graag de financiële hulp bieden die hen concrete handvaten geeft om te worden wie ze willen en kunnen zijn.
In de woorden van lokale vrijwilliger/onze projectvinder Kiki Kruize: “Elke dag zien wij met eigen ogen hoeveel vertrouwen dit project onze kinderen geeft en hoe het hun ambitie stimuleert. Tijdens onze rugby trainingen, tijdens onze Engels lessen, tijdens onze één-op-één gesprekken t.b.v. persoonlijke ontwikkeling en gewoon tijdens gezellige kletspraatjes. Het feit dat wij hier op dagelijkse basis aan bij kunnen dragen is een onbeschrijfelijk gevoel en we zouden dit zeer graag voortzetten”.