nl en  

Boeken en schoolmateriaal voor de leerlingen van de armenschool in de wijk Laulane en de wijk Mahotas in Maputo, Mozambique

  • Moments-of-joy op Facebook
verslag van schoolmaterialen voor armenschool in Maputo, Mozambique


Verslag van het school project
Zoals bekend is onze lagere school Escola de Rua een prive school zonder winstoogmerk en bedoeld voor de arme kinderen uit district 4 van de stad Maputo. Men hoeft geen schoolgeld te betalen en ook een school uniform is niet verplicht. Het lesmateriaal wordt ook gratis verstrekt. Dankzij donaties is het voor ons mogelijk om elke jaar weer nieuwe schoolboeken te kopen.  Dit schooljaar volgden 870 kinderen de lessen die worden gegeven in ons schoolgebouw Nr 1 in de wijk Laulane en in schoolgebouw Nr 2 in de wijk Mahotas. Het is een lagere school dus we geven alleen les vanaf de eerste tot en met de vijfde klas. Daarna wordt een examen afgenomen en krijgen de kinderen als ze slagen een certificaat mee.De avond school had dit schooljaar ongeveer 100 leerlingen. Het is een versnelde opleiding van 3 jaar in plaats van 5 jaar en is bedoeld als tweede kans onderwijs voor jongeren die niet in de gelegenheid waren hun schoolopleiding af te maken. Ondanks de gespannen politieke situatie en vele tegenslagen heeft het project Centro de Encontro dankzij de gulle gaven van onze sponsors weer veel kunnen doen. Op onderwijsgebied spelen we een belangrijke rol en zijn we onmisbaar voor vele arme kinderen. Wij zullen ons best blijven doen om zoveel mogelijk kinderen te helpen aan een betere toekomst.

Schoolboeken en materialen voor straatkinderschool in Maputo, Mozambique.

Centro de Encontro is een onafhankelijke NGO die activiteiten voor straatkinderen in Maputo organiseert. De Nederlander Rene Boezaard heeft het project opgericht in 1994 en in 2000 overgedragen aan de Mozambikaanse staf die hijzelf heeft opgeleid. De staf werkt samen met vele vrijwilligers.

Voor de ‘straatschool’ zijn altijd boeken nodig.
In het schooljaar 2012 volgen aan de armenschool wederom ongeveer 1000 leerlingen uit district nummer 4 van de stad Maputo onderwijs. Er zijn evenveel jongens als meisjes die uit verschillende wijken komen. Alleen de allerarmste kinderen komen in aanmerking voor een plaats op deze lagere school. Het is kosteloos onderwijs, in tegenstelling tot de staatschool die een schooluniform en schoenen verplicht stelt en een ouderbijdrage vraagt. Daarbij moeten leerlingen van een staatsschool hun eigen schoolmateriaal meenemen. Onbetaalbaar voor een groot aantal gezinnen of zwerfkinderen.
Centro de Encontro speelt al 18 jaar een belangrijke rol op onderwijs gebied in deze regio en er zijn al veel kinderen die dankzij dit schoolprogramma een betere toekomst hebben gekregen.
Het schoolprogramma heeft nu ook een avondschool die hetzelfde programma biedt maar dan in 3 jaar in plaats van 5 jaar en is bedoeld voor jongeren die de lagere school nooit af hebben kunnen maken.

Voor de armenschool zijn er ieder jaar schoolboeken en schoolmaterialen nodig om de leerlingen goed onderwijs te bieden en voor dat doel heeft de school 1000 euro nodig.
TOTAL € 1000.--