nl en  

Bungalows voor duurzaam toerismepark en werkgelegenheid voor jongeren met beperking, Zanzibar

  • Moments-of-joy op Facebook
“Duurzaam toerisme op Zanzibar creëert betaald werk voor jong volwassenen met een beperking”

More Africa ondersteunt kinderen en jong-volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking op Zanzibar middels speciaal onderwijs en fysiotherapie. Om de jong volwassenen binnen dit project de kans te geven op betaald werk in hun eigen omgeving was al een restaurant gestart met financiële ondersteuning van Moments of Joy, maar om de duurzame toeristen industrie nog meer te stimuleren worden er nu ook kleine bungalows gebouwd waar kan worden overnacht en waar deze jongeren met een beperking ook weer kunnen werken. Duurzaam toerisme is een totaal nieuw concept op Zanzibar en More Africa wil dit op de kaart gaan zetten. Alle inkomsten van de toeristen die naar het bungalowpark en het restaurant komen gaan rechtstreeks naar het project en naar de jongeren die er werken dus er blijft niets aan de strijkstok hangen.
More Africa is het enige project op Zanzibar wat zich inzet voor kinderen met een beperking. Het unieke is dat er echt wordt gekeken naar wat de kinderen nodig hebben qua onderwijs en ondersteuning (fysiotherapie b.v.) en er wordt geprobeerd om daar het aanbod op aan te passen. Dit gebeurt onder andere ook met de ontwikkeling van duurzaam toerisme waar 18+ jongeren met een handicap werkgelegenheid wordt geboden zodat deze jongeren een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Op Zanzibar is dit het eerste en tot nog toe enige project waar duurzaam toerisme mogelijk wordt gemaakt. Er is natuurlijk altijd een risico, zeker in het begin,  dat het project financieel niet voldoende gaat opleveren om de jongeren een zelfstandig bestaan te garanderen, maar ze kunnen nog steeds door het werken in de toeristen industrie leren voor een beroep dat hun wellicht ook elders verder kan helpen.
Ellen van Beers is de lokale project finder en ze heeft tot nu toe door fundraisers in Nederland elk jaar al rond 15.000 euro opgehaald voor haar project. Hiermee is er al veel bereikt zoals de fysiotherapie en het speciale onderwijs voor deze kinderen met een handicap. Met dit geld werd in de afgelopen jaren al gestart met de bouw van de eerste 2 bungalows en de receptie voor het nieuwe project voor duurzaam toerisme. Maar omdat er zo langzamerhand echt ook geld vanuit het project zelf moet worden gegenereerd is een versnelde bouw noodzakelijk om gasten voor zowel van het bungalow parkje als het restaurant op de korte termijn te kunnen gaan boeken. Moments of joy heeft verleden jaar geld kunnen doneren voor het opzetten van het restaurant. Nu wordt er dus gevraagd voor donaties ten bate van de bouw van de bungalows om de start van dit project ook werkelijk door te zetten.
Om toeristen een slaapplek te kunnen bieden worden er 6 kleine bungalows gebouwd waar de jongeren met een beperking gaan werken. Er zijn 2 huisjes al gebouwd maar deze moeten nog wel geschilderd worden en er moeten nog 4 huisjes bij worden gebouwd. Voor het afwerken van de eerste twee reeds opgeknapte huisjes en voor de nog te bouwen van de rest van de huisjes is er nog geld nodig en de projectvinders hopen op de hulp van Moments of Joy.