nl en  

Een warme jas, een dekentje, een muts of schoenen...

  • Moments-of-joy op Facebookhet verslag:
Jassen, schoenen, dekens en mutsen voor schoolkinderen in Zuid-Afrika.
Een van de doelen van de organisatie Dreamcatchers is om, via de Kamamma’s in gemeenschappen in Zuid Afrika, de barrières die de ontwikkeling en het welzijn beïnvloeden van kinderen en jongeren aan te pakken. Hierbij is er aandacht voor de mentale, de educatieve en de lichamelijke ontwikkeling van de vroege kinderjaren tot 18 jaar.
Verschillende projecten lopen naast elkaar, zoals de ondersteuning van onderwijs, gezondheidszorg en van sport-en spel projecten. Ons project: "geen jas- geen schoenen - geen muts – geen dekentje", richt zich op kinderen en jongeren, die in moeilijke sociaal-economische omstandigheden geconfronteerd worden met de problemen van de koude wintermaanden in Zuid-Afrika. Veel kinderen wonen een aanzienlijke afstand van de school. Aangezien ze lopen naar school tijdens de kille en vaak natte, wintermaanden zijn ze koud en nat als ze op school aankomen en zijn ze ook weer koud en nat als ze thuis komen. En er is geen verwarming op de scholen of in de huizen. Dit beïnvloedt hun vermogen om zich te concentreren en te leren. Het resulteert ook in verkoudheid en griep waardoor ze weer schooldagen missen. .  De Kamamma’s van Dreamcatchers vroegen om hulp om  regenjassen, schoenen, dekens en mutsen te verzamelen voor de winter van 2015.   Met de hulp van de donatie van Moments of Joy is het gelukt om kinderen te helpen in Heidelberg, Riversdale, Albertinia, Stilbaai, Worcester, Nuy Valley en Worcester. De jassen, schoenen en mutsen werden onlangs overhandigd aan de kinderen. Stafleden van Dreamcatcher en de verschillende schooldirecteuren  maakten er een feestelijke dag van.  (De dekens werden uitgedeeld aan huis (helaas dus geen foto’s hiervan) bij families met kleine kinderen die dit het meest nodig hadden.)  De kinderen, ouders en schoolbestuurders waren dolblij en bedankten moments of joy voor dit fantastische gebaar. de aanvraag:
EEN WARME JAS, EEN DEKENTJE, EEN MUTS OF SCHOENEN,
zuid afrika

In een aantal townships in Zuid Afrika ontfermen Dreamcatcher Kamamma’s zich over zo’n 100-tal meest kwetsbaren in de samenleving: Jonge kinderen. Voor een groep van 60 Kids is nu dringend behoefte aan het hoognodige, zoals een jas, schoenen of een muts, maar ook een eigen dekentje voor een veilig en warm gevoel. Wij willen deze Kamamma’s financieel graag helpen.
Voor € 20 per kind is al veel te realiseren.

Over Dreamcatcher                                                                            
De boodschap en passie van de Dreamcatcher Foundation: vrouwen en hun familie helpen zichzelf te helpen uit de armoede te klimmen en hun waardigheid en trots terug te vinden, door opleiding, kennis en zelfstandigheid als kleine ondernemer. Dreamcatcher Foundation (gestart in 1986) wil via sociaal-toerisme (community-based tourism) de achtergestelde zwarte en gekleurde Zuid-Afrikaanse bevolking helpen de armoede te overwinnen en een menswaardig bestaan op te bouwen. Daarbij richt Dreamcatcher zich vooral op de vrouwen in de townships, de zogenaamde Kamamma’s, en helpt ze zelfstandig ondernemer te worden in het toerisme

Een verplicht onderdeel van de cursus is dat de Kamamma’s zelf ook een project (‘goed doel’) adopteren. Dat kan hulp aan ouderen zijn, koken voor mensen uit de gemeenschap, kinderen die niet naar school kunnen een dagprogramma aanbieden, mensen met Aids of HIV begeleiden etc. etc. De meeste Kamamma’s sluiten zich aan bij bestaande initiatieven, vooral het Dreamcatcher Kids programma. En voor dit programma zijn deze jasjes, dekentjes en schoenen en mutsen nodig.

Kamamma is het Xhosa-woord voor de vrouw die een kind op de rug draagt, maar zich ook bezig houdt met alle taken in huis en met de opvoeding van alle kinderen. De “Dreamcatcher-Kamamma” draagt gezin en gemeenschap naar een beter leefniveau. 

In een aantal townships in Zuid Afrika ontfermen Dreamcatcher Kamamma’s zich over zo’n 100-tal meest kwetsbaren in de samenleving: Jonge kinderen. Voor een groep van 60 Kids is nu dringend behoefte aan het hoognodige, zoals een jas, schoenen of een muts, maar ook een eigen dekentje voor een veilig en warm gevoel. Wij willen deze Kamamma’s financieel graag helpen.
Voor € 20 per kind is al veel te realiseren.

Over Dreamcatcher                                                                            
De boodschap en passie van de Dreamcatcher Foundation: vrouwen en hun familie helpen zichzelf te helpen uit de armoede te klimmen en hun waardigheid en trots terug te vinden, door opleiding, kennis en zelfstandigheid als kleine ondernemer. Dreamcatcher Foundation (gestart in 1986) wil via sociaal-toerisme (community-based tourism) de achtergestelde zwarte en gekleurde Zuid-Afrikaanse bevolking helpen de armoede te overwinnen en een menswaardig bestaan op te bouwen. Daarbij richt Dreamcatcher zich vooral op de vrouwen in de townships, de zogenaamde Kamamma’s, en helpt ze zelfstandig ondernemer te worden in het toerisme

Een verplicht onderdeel van de cursus is dat de Kamamma’s zelf ook een project (‘goed doel’) adopteren. Dat kan hulp aan ouderen zijn, koken voor mensen uit de gemeenschap, kinderen die niet naar school kunnen een dagprogramma aanbieden, mensen met Aids of HIV begeleiden etc. etc. De meeste Kamamma’s sluiten zich aan bij bestaande initiatieven, vooral het Dreamcatcher Kids programma. En voor dit programma zijn deze jasjes, dekentjes en schoenen en mutsen nodig.

Kamamma is het Xhosa-woord voor de vrouw die een kind op de rug draagt, maar zich ook bezig houdt met alle taken in huis en met de opvoeding van alle kinderen. De “Dreamcatcher-Kamamma” draagt gezin en gemeenschap naar een beter leefniveau.