nl en  

Fencemaking machine voor Tohwe primary school, Zimbabwe

  • Moments-of-joy op Facebook

Fencemaking machine voor Tohwe primary school, Zimbabwe
De hoofdonderwijzer van de school van Sithembinkosi Mojo wendde zich tot Moments of Joy met een dringend verzoek voor het betalen van een fence-making machine.

De school heeft vele AIDS-wezen op haar lijst, waarvan er steeds meer de school verlaten omdat ze moeten gaan voorzien in eigen onderhoud. Vooral voor meisjes wordt al snel besloten dat een schoolopleiding verder niet belangrijk is. De school is nu een project gestart waarin zij samen met de local community tracht meer dingen te doen die helpen voorzien in het levensonderhoud van de leerlingen. Een van wensen die onbetaalbaar leek was het aanschaffen van de fence-making machine. (ca. € 90,--).