nl en  

Gebarentaal lessen voor Leraren van dove kinderen, Zimbabwe, € 1100 per trimester - totaal € 3300

  • Moments-of-joy op Facebook
KGVI School is wanhopig op zoek naar manieren om het onderwijs van dove leerlingen te verbeteren. Er kan geen les gegeven worden als leraren geen gebarentaal kunnen. Daarom startte de school een cursus voor docenten in opleiding die van plan zijn na hun afstuderen dove kinderen les te gaan geven. Ongelooflijk dat gebarentaal niet als vak wordt aangeboden aan de universiteit, maar zo is het helaas wel. Dit jaar heeft KGVI geen geld om het zeer succesvolle gebarentaal lesprogramma van vorige jaar voort te zetten. De school zou graag 3 lessen per week geven, 2 voor de leraren in opleiding en 1 voor ouders van dove kinderen. We hebben 6 facilitators en er zijn gemiddeld 12 werkweken in een trimester.

Cursuskosten per trimester €1100
Voor een jaar € 3300 


Over KGVI Centrum en school:

Onderdak
In Zimbabwe is het King George VI Centrum een van de weinige organisaties voor kinderen met een handicap. De kinderen komen dan ook uit het hele land. Zij gaan alleen in de vakanties naar huis, als ze tenminste nog een thuis hebben. Voor het groeiende aantal weeskinderen realiseert het centrum permanente huisvesting. Inwonende kinderen verblijven in kleine units met een begeleidende huisouder, om zoveel mogelijk een gezinssituatie te creëren. In de units ontwikkelen de kinderen hun zelfredzaamheid door huishoudelijke taken te verdelen, een budget te beheren voor boodschappen en voedzame maaltijden te bereiden.

Onderwijs en opleiding
KG VI biedt onderwijs op maat aan haar leerlingen en focust vooral op de mogelijkheden en talenten van de leerling. De school bereidt hen voor op een beroep of een vervolgopleiding. Het centrum doet dat onder meer door te ondernemen. Zo is er een kapsalon op het terrein waar dove meisjes ervaring opdoen als kapster. En een ander voorbeeld is dat het centrum initiatiefnemer is van het eerste woordenboek van de nationale gebarentaal (gepubliceerd in 2011), waar experts uit heel Zimbabwe aan hebben meegewerkt.

TOTAAL € 3300,--

GEADOPTEERD DOOR BOUMEESTER FOUNDATION