nl en  

Gitaren voor jongens in vluchtelingenkamp in Ingoesjetië

  • Moments-of-joy op Facebook
Gitaren voor jongens in vluchtelingenkamp in Ingoesjetië

Vanaf het begin van de tweede Tsjetsjeense oorlog in september 1999 zijn circa 200.000 Tsjetsjenen gevlucht naar het buurland Ingoesjetië. Het aantal inwoners van Ingoesjetië is hierdoor bijna verdubbeld. Het gezondheidssysteem en de infrastructuur van het zijn niet toerijkend om deze grote hoeveelheid mensen op te vangen.

De vluchtelingen leven in tentenkampen, openbare ruimten of bij families thuis, vaak met een groot aantal mensen in zeer kleine ruimtes. De kinderen zijn er meestal zeer slecht aan toe. Zij zijn vaak getraumatiseerd vanwege het zien van vreselijke dingen en de vlucht uit hun vertrouwde omgeving. Bovendien leven zij bij ouders die zelf getraumatiseerd zijn en weinig aandacht hebben voor hun kinderen omdat zij voor onderdak en genoeg voedsel moeten zorgen voor de gehele familie.

Het traumacentrum 'Kleine Ster' dat sinds 1998 door WarChild wordt ondersteund, was gevestigd in Grozny totdat het door de recente oorlog werd vernietigd. De psychologen hebben het centrum in Oktober verlaten toen de bombardementen in Grozny te hevig waren om langer te blijven. De psychologen, zelf vluchtelingen, hebben hun werk vanaf 1999 voortgezet vanuit 9 tenten in vier grote vluchtelingenkampen in Ingoesjetië. Ze werken in nauw overleg met ouders en leraren van de kinderen. Doel is de kinderen te helpen zich aan te passen aan hun nieuwe leefomgeving, en ze negatieve emoties en stress te leren herkennen en hanteren. Dat gebeurt door middel van spelletjes, tekenworkshops, muziekworkshops, rollenspellen, toneel en een groot aantal ontspannende oefeningen.

Bij het 'Kleine Ster' project zijn een creatief therapeut, acht psychologen en 45 maatschappelijk werkers en leraren betrokken. Elke psycholoog/therapeut en twee maatschappelijk werkers leiden 3 groepen van gemiddeld 14 kinderen per dag. In totaal zijn er 21 locaties die met ruim 800 kinderen per maand werken. Naast de workshops organiseren de medewerkers ook evenementen voor alle kinderen zoals toneel voorstellingen.

De programmastaf, zelf ook vluchteling, werkt onder omstandigheden van extreme stress. Eenmaal per week is er een training voor de lokale staf in het kantoortje in Ingoesjetië. In deze training wordt aandacht besteed aan nieuwe methoden en worden ervaringen met elkaar gedeeld. War Child organiseert vier maal per jaar extra trainingen door ervaren psychologen en creatief therapeuten uit Nederland zodat de lokale psychologen en therapeuten extra ondersteuning en begeleiding krijgen en hun problemen kunnen bespreken met externe experts. In de groep jongens tussen de 18 en 22 jaar bleek grote belangstelling voor een muziekprogramma, maar er waren onvoldoende muziekinstrumenten.

Moments of Joy wil graag 10 gitaren en wat kleinere instrumenten geven.
TOTAAL € 1500,--