nl en  

Gratis maaltijden en een feestje voor noodlijdende families in Chili

  • Moments-of-joy op Facebook

Gratis maaltijden en een feestje voor noodlijdende families in Chili

Pater Theo van Grieken werkt al ruim 40 jaar in Chili. Aanvankelijk uitgezonden als missionaris, kregen zijn activiteiten al snel steeds meer het karakter van sociaal werk. Hij heeft nu zoiets als de functie van hulpbisschop in Curico, en drukbevolkt gebied boven Santiago.In de tijd van de militaire dictatuur van Pinochet was zijn parochie een centrum van steun voor de onderdrukte bevolking en heeft hij zich het lot van de politieke gevangenen en diens gezinnen aangetrokken. Na de aardbeving van 1985 heeft hij twee tehuizen voor zwervers en daklozen opgezet. In de jaren 90 heeft hij een ambachtschool gesticht voor de straatjeugd uit de krottenwijken van de stad. Andere projecten zijn een safe house voor mishandelde vrouwen en hulp aan drugsverslaafden. Primaire hulpverlening organiseerde hij door het opzetten van gaarkeukens, zo eten er per dag meer dan 150 zwervers, ouden van dagen en leerlingen van middelbare scholen die van ver komen en geen geld hebben voor een maaltijd, in de eetzaal van de parochie.Inmiddels heeft hij net de zesde gaarkeuken opgezet in een van de arme buitenwijken van de stad. Deze is nodig omdat er een forse stijging is van de werkeloosheid door de economische crisis. Er zijn duidenden mensen zonder uitkering die hun gezinnen niet meer kunnen voeden en echt honger lijden. In de nieuwe keuken worden iedere dag 150 maaltijden uitgedeeld. De moeders komen met hun pannen en krijgen het aantal porties dat nodig is voor hun gezinsleden. Een maatschappelijke werkster controleert de aanvragen.


De projecten van Pater van Grieken zijn succesvol door de uitgekiende manier waarop ze worden opgezet. De vraag komt vanzelf naar boven uit de gemeenschap; het parochienetwerk zit in de basis van de locale samenleving. Vervolgens worden de hulpvragers gestimuleerd om het project zelf op te zetten en te dragen, waarbij van Grieken faciliteert en motiveert. Hij maakt de mensen er zelf verantwoordelijk voor, ze moeten waar mogelijk ook meebetalen. Hij zorgt ook voor de infrastructuur en bemiddelt bij de autoriteiten en andere locale instanties voor (financiÎle) hulp. Elk project dat hij ooit heeft opgezet functioneert nog steeds. Daarbij is verassenderwijs nauwelijks sprake van financiÎle steun van buitenaf. De enige bron van inkomsten, die vooral nodig zijn bij de initiatiefase, zoals het inrichten van een keuken of het kopen van een pand, is het Steunfonds Pater van Grieken. Dit fonds bestaat uit donaties van familie en vrienden van de pater. De opbrengsten lopen de laatste jaren echter terug en zijn bij lange na niet genoeg voor de ambities van Pater van Grieken. Voor de nieuwe gaarkeuken zijn nodig: een grote koelkast, een diepvries en een groot formaat mixer. Voor de koude wintermaanden zou zowel voor de eetzaal van de parochie als voor de nieuwe keuken een kachel zeer welkom zijn. Totale kosten: 1500 Euro.