nl en  

Heb jij wel eens een nieuwkomer ontmoet?

  • Moments-of-joy op Facebook
Heb jij wel eens een nieuw komer ontmoet?

Stichting Blendin is een nieuwe organisatie die Nederlanders en nieuwkomers (vluchtelingen) in contact wil brengen met elkaar om zo de integratie te stimuleren en een mogelijkheid te creëren om elkaar te inspireren. Meerdere studies hebben aangetoond dat het creëren van duurzame vriendschappen de beste manier is om nieuwkomers te laten integreren en de sociale kloof tussen nieuwkomers en Nederlanders te overbruggen. Het ontbreken van sociaal contact leidt tot een negatieve gemoedstoestand van nieuwkomers die zelfs kan leiden tot depressies. Vanuit dit gedachtegoed is Blendin opgericht, een stichting met als hoofddoel het creëren van duurzame vriendschappen tussen nieuwkomers en locals (mensen langer dan vijf jaar wonend in Nederland). Op basis van gemeenschappelijke interesses, woonlocatie, leeftijd en studie- of werk achtergrond worden nieuwkomers en locals op het Blendin online platform aan elkaar voorgesteld en bestaat er de mogelijkheid te chatten. Naast dat nieuwkomers en locals via ons platform met elkaar in contact komen, benadert de Blendin organisatie nieuwkomers en locals die als beste match naar voren komen actief via telefoongesprekken om een ontmoeting in levende lijve te initiëren.

Het unieke van dit project is dat het nieuwkomers niet benadert vanuit een ‘zorg mentaliteit’. Dit wil zeggen dat Blendin niet nieuwkomers ‘helpt’ omdat ze de titel vluchteling dragen. Daarentegen streven zij deze groep weer letterlijk een profiel te geven, iedereen te zien als individu met eigen interesses en ervaringen. Op basis daarvan proberen we hen in contact te brengen met Nederlanders die dezelfde interesses of ervaringen delen.

Om dit initiatief landelijk uit te rollen wil Blendin graag een ambassadeurs programma opzetten. Dit houdt in dat 15 nieuwkomers die verspreid over het land wonen een half jaar lang Blendin zullen promoten onder hun gemeenschap. Door middel van promotie materiaal en een intensieve training aangeboden vanuit Blendin kunnen zij op een vertrouwelijke manier nieuwkomers inlichten over Blendin. De organisatie heeft gemerkt dat het tijd kost om nieuwkomers over de intenties van Blendin te informeren en een vertrouwelijke omgeving helpt daarbij. Door dit programma verwachten wij 30 nieuwe aanmelding per maand per ambassadeur. Dat betekend 450 nieuwe aanmeldingen per maand en 2.700 nieuwe aanmeldingen na de zes maanden. De Blendin organisatie gaat zich tijdens deze campagne vol inzetten om deze nieuwe aanmeldingen daadwerkelijk ook met Nederlanders in contact te brengen. Voor de training van de ambassadeurs en het promotie materiaal is een bedrag van € 2500 nodig.