nl en  

Huisvesting voor meisjes – straat/weeskinderen, Gambia

  • Moments-of-joy op Facebook
Een eigen huis voor 50 meisjes (wees – en straatkinderen tot 18 jaar) die nu nog slapen in een slaapzaal van de compound van de Sheikh Tihami Ibrahim Nyass Clinic. Op dit moment wonen en slapen deze meisjes nog in de medische kliniek – een soort huisartsenpost -  wat geen ideale situatie is, daar het consequenties met zich meebrengt voor hun gezondheid. De compound waar de kliniek, en het toekomstige weeshuis zich bevinden is gelokaliseerd in Kunkujang Keitaya. Dit is een klein dorpje in het westen van Gambia. Het is een arm gebied.
Fatou Gaye is de verpleegster/manager/bestuurder van de Sheikh Tihami Ibrahim Nyass Clinic. Ze helpt iedereen die het niet kan betalen gratis. Zij deelt haar  “rijkdom” met iedereen en heeft daarom over de laatste jaren 50 weeskinderen/straatkinderen (allen meisjes) in huis opgenomen om ze een slaapplek, voeding en onderwijs te bieden. Het is voor meisjes in Gambia niet normaal om naar school te gaan. De meisjes moeten in tegenstelling tot jongens geld betalen om onderwijs te kunnen volgen. Vlakbij de compound is een school voor meisjes tot 18 jaar. Fatou heeft er voor gezorgd dat de meisjes die ze heeft opgevangen naar deze school kunnen gaan.
De grote droom die Fatou op dit moment heeft is het scheiden van de kliniek en het weeshuis om zo een veiligere en gezondere leefomgeving te creëren voor de meisjes die zij onder haar hoede heeft genomen. Ze is al begonnen met de bouw van een losstaand huis waar de meisjes in kleinere groepjes kunnen slapen maar nu is er nog € 6.000,-- nodig om het af te kunnen maken en in te richten. Op het ogenblik  slapen alle 50 meisjes nog met elkaar in een slaapzaal in de kliniek. Als deze ruimte vrij komt zal dit weer uitbreidingsmogelijkheden bieden voor de kliniek.
Fatou helpt met haar kliniek en het weeshuis op veel niveaus de maatschappij in de vorm van gratis zorg voor straat(wees) meisjes. Ze biedt deze meisjes een veilige omgeving om op te groeien en zorgt dat ze educatie krijgen die hen kan helpen met het opbouwen van een veilig en zelfstandig bestaan. Ook creëert ze banen/huisvesting voor vrouwen die op straat leven door hen een baan te geven in de kliniek en huisvesting op de compound te bieden.