nl en  

Kerstfeest voor kinderen in Juigalpa (Nicaragua)

  • Moments-of-joy op Facebook


Op het platteland van Juigalpa moeten boerenfamilies moeite doen om het hoofd boven water te houden. Sommige kleine boeren produceren net genoeg om te overleven, maar door de extreme droogte heerst er vaak honger op het platteland. De meeste kleine boeren hebben onvoldoende inkomen om hun families te voorzien in de basisbehoeften als kleding, scholing, gezondheidszorg, een goed huis, etc. Geld voor extra's is er niet.
* Wanneer is het project gerealiseerd?
Het project is gerealiseerd tussen 15 november en 30 december 2004.

* Hoe is het gegaan?
Het project vond plaats in 13 plattelandsbuurtschappen van Juigalpa waar de SIS (Stichting Invulling Stedenband Den Haag - Juigalpa) op dit moment een grootschalig boerenproject heeft lopen. De kinderen van de families die deelnemen aan het project (zo'n 250 families) vormden de hoofd doelgroep van het project. Daarnaast hebben kinderen in 5 andere plattelandsbuurtschappen deelgenomen aan het project en is er voor 390 kinderen een kinderfeestje georganiseerd in een arme wijk in Juigalpa.
In Juigalpa is een commissie samengesteld uit het CdV (stedenband comité, counter[part SIS) die de kinderen heeft geselecteerd, hierbij werd gelet op de leeftijd (onder de 9 jaar) en werd gekeken naar de leefsituatie van de kinderen. De armste kinderen uit de buurtschappen werden uiteindelijk geselecteerd. Per buurtschap werd een inventarisatie gemaakt door de boeren en de projectcoördinator van de kinderen aan de hand van lijsten met naam en leeftijdsvermelding. Na de selectie van de kinderen werden door de betreffende commissie de cadeautjes voor de kinderen gekocht. De cadeautjes werden in de kerstweek overhandigd aan de kinderen in de betreffende buurtschappen, soms werd daar nog een feestelijke activiteit aan gekoppeld.* Waren er nog meevallers of tegenvallers, zowel practisch als financieel?
Het project is voorspoedig verlopen, er is een grotere doelgroep bereikt dan voorzien. De cadeautjes zijn in de kerstperiode overhandigd, dit dankzij het feit dat het boerenproject over een 4 wheel drive beschikt, zodat er makkelijker naar de vaak ver afgelegen buurtschappen gereisd kon worden met de cadeautjes.

* Wat waren de resultaten?
In totaal 337 meisjes en 305 jongens op het platteland van Juigalpa profiteerden van het project, waarmee meer dan 300 families werden bereikt met het project. Deze 642 kinderen hebben allemaal een kerstcadeautje gekregen, waar ze nog een hele tijd mee kunnen spelen. Van de overhandiging van de cadeautjes werd per buurtschap een kleine happening gemaakt, bij iemand thuis of in een schoolgebouwtje.
100 USD is besteed aan een activiteit in een arme wijk in Juigalpa. Een buurtmedewerkster organiseert jaarlijks met kerst een kinderfeestje voor kinderen uit deze wijk en omliggende wijken. Dit jaar deden 390 kinderen tussen de 1 en de 10 jaar mee aan dit kerstfeest, er werd samen gegeten, piñata geslagen en de kinderen kregen een klein cadeautje.

* Hoe was de reactie van de mensen waarvoor het project was?
De kinderen waren erg blij met de cadeautjes, de meeste van hen hebben amper of geen speelgoed thuis, dus een cadeautje is erg bijzonder, zeker als het ook nog in de kersttijd komt. Ook de mensen van het stedenbandcomité vinden het altijd fijn als ze een solidair gebaar kunnen maken in de kersttijd. De buurtmedewerkster van wijk 2, waar het kinderfeestje is gehouden, was erg enthousiast dat het project doorgang kon vinden, de kinderen hebben genoten van het feestje en het cadeautje.
Achtergrondinformatie:
De SIS (Stichting Invulling Stedenband Den Haag-Juigalpa) is een organisatie die al 20 jaar fondsen werft voor ontwikkelingsprojecten in de Nicaraguaanse zusterstad en de uitvoering van die projecten op technisch en organisatorisch gebied ondersteunt. De projecten komen steeds tot stand in samenspraak met de lokale bevolking. Daarbij is een cruciale rol weggelegd voor het vaste aanspreekpunt van de SIS, het Comité de Vinculo: een breed samengesteld platform waarin wijkorganisaties, het lokale "maatschappelijk middenveld", nutsbedrijven, de lokale en de nationale overheid vertegenwoordigd zijn. Hier worden de lijnen uitgezet en worden projectvoorstellen goedgekeurd.
De gemeente Juigalpa behoort tot het departement Chontales en ligt in het centraal zuidelijke gedeelte van het land. Het inwonersaantal bedraagt ongeveer 80.000, waarvan 20.000 mensen op het platteland wonen. De plattelandsstad Juigalpa is het belangrijkste centrum in de regio. Hier bevinden zich de vertegenwoordigingen en afvaardigingen van de ministeries en instellingen die in deze regio opereren. De belangrijkste economische activiteit berust op de primaire sector, voornamelijk de veeteelt. De landbouw is weinig ontwikkeld en is gebaseerd op de kleinschalige productie van graangewassen, groenten, verschillende soorten bananen en ander fruit. De 13 buurtschappen van het kerstfeestproject zijn tevens de buurtschappen waar de SIS momenteel een grootschalig plattelandsontwikkelingsproject voor kleine boeren ondersteunt.

Totaal  € 795,--

BETAAD UIT ALGEMEEN FONDS MOMENTS OF JOY.