nl en  

Laptop en projector voor gehandicapte lerares

  • Moments-of-joy op Facebook
Op KGVI, de boarding school voor gehandicapten en dove studenten in Bulawayo,  geeft Courage de dove senior studenten  les, omdat ze de gebarentaal  uitstekend beheerst  en een toegewijde en ervaren lerares is. Zij geeft boekhouden, Engels en dans/drama en had vorige jaar een slagingspercentage van 80% voor de kinderen in haar vakken.  Omdat ze zelf in een rolstoel zit kan ze het schoolbord niet bereiken.  Ze is afhankelijk van een laptop en een projector voor het voorbereiden en geven van de lessen.  De nogal oude laptop en projector die de school  voor haar had gevonden functioneren nu helaas niet goed meer. KGVI  wil haar graag voorzien van nieuwe essentiële hulpmiddelen bij het uitoefenen van haar vak.

Over KGVI

Onderdak
In Zimbabwe is het KGVI Centrum een van de weinige organisaties voor kinderen met een handicap en dove kinderen. Ze komen dan ook uit het hele land en verblijven intern. Alleen in de vakanties gaan ze naar huis, als ze tenminste nog een thuis hebben. (Voor het groeiende aantal weeskinderen biedt  het centrum permanente huisvesting.)
Alle kinderen verblijven in kleine units met een begeleidende huisouder, om zoveel mogelijk een gezinssituatie te creëren. In de units ontwikkelen de kinderen hun zelfredzaamheid door huishoudelijke taken te verdelen, een budget te beheren voor boodschappen en voedzame maaltijden te bereiden.

Onderwijs en opleiding 
KG VI biedt onderwijs op maat aan haar leerlingen en focust vooral op de mogelijkheden en talenten van de leerling. De school bereidt hen voor op een vervolgopleiding of een baan. Onder meer door job-training. Zo is er een kapsalon op het terrein waar dove meisjes ervaring opdoen als kapster. En een ander voorbeeld is dat het centrum initiatiefnemer is van het eerste woordenboek van de nationale gebarentaal, waar experts uit heel Zimbabwe aan hebben meegewerkt.