nl en  

Laptop voor gehandicapte student, Zimbabwe, € 385

  • Moments-of-joy op Facebook


Er zijn nu twee jongens op KGVI die het slachtoffer zijn van criminele nalatigheid van de nationale elektriciteitsmaatschappij. Electriciteitskabels vallen geregeld van de palen op de grond en daar wordt niet snel genoeg op gereageerd. Jonge kinderen rapen deze onder hoge stroom staande draden op of ze stappen erop, met ernstige verwondingen als gevolg. Beide jongens verloren hierdoor ledematen en hebben vreselijke littekens in hun gezicht. De elektriciteitsmaatschappij betaalt het schoolgeld voor de jongens, maar voor de oudste willen we graag een laptop kopen, zodat hij kan leren om met zijn ene verkorte arm zijn notities en examens te typen.


REPORT
From the director of KG VI: 

Hi Maurice,
Thanks so much. We have already bought the laptop and there are 2 very happy boys already learning how to master Windows 8! I have attached photos of Theocracy trying things out in the office yesterday. He is very disabled but has a lot going on in his mind.
Thanks again.
Inez


Over KGVI Centrum en school:

Onderdak
In Zimbabwe is het King George VI Centrum een van de weinige organisaties voor kinderen met een handicap. De kinderen komen dan ook uit het hele land. Zij gaan alleen in de vakanties naar huis, als ze tenminste nog een thuis hebben. Voor het groeiende aantal weeskinderen realiseert het centrum permanente huisvesting. Inwonende kinderen verblijven in kleine units met een begeleidende huisouder, om zoveel mogelijk een gezinssituatie te creëren. In de units ontwikkelen de kinderen hun zelfredzaamheid door huishoudelijke taken te verdelen, een budget te beheren voor boodschappen en voedzame maaltijden te bereiden.

Onderwijs en opleiding
KG VI biedt onderwijs op maat aan haar leerlingen en focust vooral op de mogelijkheden en talenten van de leerling. De school bereidt hen voor op een beroep of een vervolgopleiding. Het centrum doet dat onder meer door te ondernemen. Zo is er een kapsalon op het terrein waar dove meisjes ervaring opdoen als kapster. En een ander voorbeeld is dat het centrum initiatiefnemer is van het eerste woordenboek van de nationale gebarentaal (gepubliceerd in 2011), waar experts uit heel Zimbabwe aan hebben meegewerkt.

TOTAAL € 385,--

GEADOPTEERD DOOR HET ALGEMENE FONDS VAN MOMENTS OF JOY