nl en  

Medical Checks for Children, Mude Nepal

  • Moments-of-joy op Facebook

Medical Checks for Children in Mude Nepal


Van 20 tot en met 26 november 2011 heeft een team van Medical Checks for Children in de buurt van het dorp Mude in Nepal 857 kinderen van 15 jaar en jonger medisch onderzocht en behandeld. Het was de eerste medical camp op deze locatie.

Mude is een dorp in het oosten van Nepal. De Stichting Namasté Breda is hier sinds 2001 actief in eerste instantie met name voor steun aan de school maar later ook om de leefomstandigheden in Mude en omgeving te verbeteren. Zo is er ondertussen elektriciteit, stromend water en wordt er aan een biogasproject voor de hele omgeving gewerkt. Ook is er een nieuw school gebouw gerealiseerd. Op uitnodiging van de stichting Namasté Breda werden er hier door MCC kinderen gezien van 7 dorpen uit de omgeving op 1 tot 3 uur loopafstand van Mude.

De Shree Bhimsenthan Lower Secundary School, Mude.
De Stichting Moments of Joy maakte het financieel mogelijk voor MCC om deze medische missie uit te voeren, en alle medische hulpmiddelen, zoals medicatie en disposables voor onderzoek te bekostigen. Medicatie werd lokaal in Kathmandu ingekocht.

Het MCC team bestond uit de 9 teamleden, 5 artsen en 4 niet-artsen. Gedurende de controles op de scholen is gewerkt conform het MCC carrousel model:
1. Administratie waarin in alle belangrijke informatie van het kind op het formulier wordt opgenomen.
2. Meet en weeg station, waarin lengte en gewicht van alle kinderen werd gemeten en geïnterpreteerd.
3. Bloedprik station, waar het Hb werd bepaald
4. Artsen, alle kinderen krijgen een volledig onderzoek door een arts
5. Apotheek waar de kinderen de benodigde medicatie kregen uitgereikt
6. Voorlichting: tandenpoets les
7. Computer administratie gegevens


Naast het onderzoeken van kinderen is veel tijd besteed aan educatie van lokale helpers, onderwijzers en scholieren. De aandacht lag hier met name op het uitleggen van het belang van simpele hygiëne maatregelen, goede voeding en het voorkomen van infecties. Onderdeel van deze educatie was ook eerste hulp cursus aan 18 inwoners van diverse dorpen die erg goed ontvangen werd. Aandachtspunten tijdens deze EHBO cursus waren het behandelen van koorts, wonden, diarree en breuken. Door de Stichting Namasté Breda is voor elk dorp een EHBO kist ter beschikking gesteld.
Volgend jaar zal deze cursus maar ook hun werkzaamheden geëvalueerd worden en zal bekeken worden op welke onderdelen er behoefte is aan meer training.

In totaal had 43% van de onderzochte kinderen bloedarmoede echter maar 1 kind had een Hb onder de 5 hetgeen behandeld werd met een follow-up na 3 maanden in het ziekenhuis voor Hb-controle. Het hoge percentage bloedarmoede wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie van eenzijdige voeding en actieve worminfecties. De kinderen werden behandeld met ijzersuppletie voor 3 maanden, bij borstvoeding werd de moeder voor 3 maanden met ijzer behandeld. Indien er klinisch tekenen waren van een groeiachterstand of andere aanwijzingen voor malnutritie, werd het kind behandeld met multivitaminen voor 3 maanden.


Een groot deel van de kinderen in Mude heeft een groeiachterstand. In totaal was 37% van de jongens en 45% van de meisjes te licht voor hun leeftijd. Ondervoeding in Nepal is vooral een acuut probleem bij meisjes. Deze getallen zijn conform de landelijke gegevens.
Gemiddeld was 49% van de jongens en 46% van de meisje te kort voor hun lengte. Dit is conform het landelijke gemiddelde. Er zijn geen specifieke trends per locatie te zien.
Gemiddeld was 9 % van de jongens en 12% van de meisje te licht voor hun lengte. Dit komt overeen met het landelijke gemiddelde van ongeveer 12 %.

14 kinderen (3%) werden behandeld voor een klinische verdenking op een long-ontsteking.

Daarnaast werden diverse diagnoses gezien bij individuele kinderen, zoals o.a. geïnfecteerde wonden, acute worminfecties, oorontstekingen en urineweg infecties.

Het MCC team in Mude had geen tandarts bij zich. Voor de educatie van lokale helpers, onderwijzers en scholieren werd in het tandenpoets station in het carrousel gebruik gemaakt van het Nepalees boek oral health en voorlichtingsfolders van de Health and Development Society Nepal. In totaal werden 235 kinderen (27%)met cariës gezien waarvan 83 kinderen ook pijn hadden (10% van alle kinderen).


Er zijn 10 kinderen naar het ziekenhuis verwezen voor vervolgonderzoek en -behandeling. Van de 10 kinderen die verwezen zijn, zijn er 4 in verband met een mogelijke hartafwijking verwezen naar een ziekenhuis in Kathmandu en aangemeld voor het Nieuwendijkfonds van MCC.

Ter voorkoming van acute worminfecties, geïnfecteerde wonden en ziekten lijkt er een behoefte te zijn aan gezondheidsvoorlichting en voorlichting op gebied van hygiëne. Op de scholen kan hier meer aandacht aan besteedt worden, zoals het leren van het handenwassen met zeep, tandenpoetsen en gezonde voeding. Hiertoe zouden de leraren van de scholen in de komende jaren getraind kunnen worden. Daarnaast blijft het anti-worm programma van de overheid van belang en zal met in Mude actief moeten blijven zorgdragen dat de kinderen aan dit anti-worm programma kunnen deelnemen.

Deze eerste missie in Mude was een bijzondere ervaring niet in de laatste plaats door het geweldige team, alle lokale vertalers en helpers, de schoolkinderen en stichting Namasté Breda.
Het is ons zeker gelukt om de vele kinderen die wij in deze tijd gezien hebben een moment van blijdschap en aandacht te geven. Wij denken dat naast de medische verzorging een moment van persoonlijke aandacht door het team een verschil kan maken. Wij hebben dan ook genoten van alle momenten waarop er met de kinderen gelachen en gespeeld werd.
De MCC missie in Mude is een bijzondere ervaring geweest mede door de aanwezigheid van Koos en Francien, de geweldige vertalers en alle bewoners die ons met open armen in Mude hebben ontvangen en ook door de financiële steun van Moments of Joy. Deze vruchtbare samenwerking zal hopelijk in de toekomst een vervolg krijgen.

Medical Checks for Children, Mude - Nepal, from € 1.500 - € 6.000

Medical Checks for Children (MCC) zet zich in voor het medisch controleren en behandelen van kinderen in arme gebieden over de hele wereld. In 2010 controleerde MCC ca. 13.000 kinderen op 3 continenten. Dit najaar (november 2011) gaat MCC in de buurt van het plaatsje Mude, Nepal, kinderen medisch controleren en eventueel te behandelen. Er wonen in dit gebied ongeveer 1000 kinderen.

MCC voert de medische controle op een snelle en efficiënte manier uit, met behulp van een medische carrousel. Hiermee kunnen in korte tijd veel kinderen worden gecontroleerd. Daarnaast besteedt MCC aandacht aan voorlichting en educatie van leraren en ouders over gezondheid, hygiëne en voeding. In Mude wordt aan 12 volwassenen een EHBO cursus gegeven. Deze cursus besteedt vooral aandacht aan het behandelen van infecties na snijwonden, verwijderen van splinters, behandelen van diarree (aanmaken van ORS), het onderscheid kunnen maken tussen kneuzingen en breuken en de zorg voor moeder/kind. Goede educatie aan de lokale bevolking draagt er aan bij, dat zij in de toekomst minder afhankelijk zijn van hulp. Dit kan leiden tot een vermindering van het aantal sterfgevallen bij kinderen. In het team van MCC reist een groep artsen en verpleegkundigen mee. Het team van MCC betaalt zelf haar reis- en verblijfkosten. De totale kosten voor dit project zijn € 6000,-- maar er kan ook voor kleinere bedragen worden gesponsord . Zo kosten b.v. de medicijnen € 2.300,-- en medische artikelen € 1.500,-- Moments of Joy wil graag meehelpen dit project te ondersteunen.

Bijdrage vanaf € 1.500,-- tot € 6.000,--