nl en  

nieuwe lesboeken voor 70 Tibetaanse nomadenkinderen in groep 3

  • Moments-of-joy op FacebookVerslag boekenproject Nomaden School
De schoolkinderen van wie de meesten afkomstig zijn uit nomadengezinnen volgen niet alleen onderwijs in zowel de Chinese als de Tibetaanse taal, ze wonen hier ook in het internaat met inmiddels meer dan 390 kinderen in de leeftijd van 6-21 jaar. (sommigen van hen waren al 12 jaar voordat ze begonnen met de lagere school).
Door de opbrengst van deze actie hebben we niet alleen nieuwe boeken kunnen aanschaffen in de vakken Chinese en Tibetaanse taal en letterkunde, rekenen en wiskunde, maar ook boeken over filosofie, geschiedenis, economie, hygiëne en kruidenkennis. Daarnaast is er voor iedere leeftijdscategorie een selectie lees- en prentenboeken aangekocht, alsmede teken- en knutselmateriaal.
Zo wordt een goede opleiding voor deze generatie kinderen mogelijk en zal het onderwijs voortgezet kunnen worden.


De aanschaf van lesmateriaal voor het tweetalige basisonderwijs maakt onderdeel uit van het Ju Mipham Education Centre dat zal gaan bestaan uit een compleet centrum met basis- middelbaar en hoger onderwijs, alsmede technische en kunstzinnige opleidingen, en diverse werkplaatsen voor bedrijven.

Exploitatiekosten worden grotendeels gefinancierd uit ouderbijdragen, winsten van andere projecten van het Vistaproject en een steeds kleiner deel door buitenlandse sponsors. De verwachting is dat in 2020 het project geheel zelfvoorzienend zal zijn.
We zijn ongelooflijk blij met iedereen die ons met volle overtuiging geholpen heeft dit project mogelijk te maken.

Uit naam van alle schoolkinderen en hun ouders, de leerkrachten, de verzorgers van de kinderen, de plaatselijke gemeenschappen en de middenstand in Tibet, wil ik u daarom heel hartelijk danken voor uw bijdrage. 
Namens Stichting Rigdzin en het Vista Project,
Elisa Kriek, voorzitter
februari 2016

Nieuwe schoolboeken voor 70 Tibetaanse nomadenkinderen in groep 3

Om de voormalige nomadenkinderen een betere toekomst te bieden zijn er voor het volgend schooljaar 2015 nieuwe boeken nodig. Het gaat om lesboeken over Tibetaanse cultuur en geschiedenis, Tibetaanse en Chinese grammatica, wiskunde, astrologie, en woordenboeken Tibetaans/Chinees. 

De nomadenschool is een initiatief van het Vistaproject, een Tibetaanse vrijwilligersorganisatie, die sinds 2005 zich inzet voor het verbeteren van de omstandigheden van voormalige nomaden op deze hoogvlakte. De school is de enige particuliere school in deze afgelegen regio, zo groot als Nederland, is in 2009 gestart met 30 kinderen en herbergt er nu al meer dan 400. Er wordt zowel in het Tibetaans als Chinees lesgegeven, hetgeen voor de nieuwe generaties Tibetanen die hier wonen van levensbelang is om een goed vooruitzicht te hebben binnen de Chinese economie. De ouders doen hun uiterste best het schoolgeld te betalen zodat er goede leraren worden aangesteld, de kosten voor boeken kunnen ze echter niet betalen omdat ze slechts 350 euro per jaar verdienen. Binnen 5 jaar zal het hele project door de plaatselijke gemeenschappen gedragen en gefinancierd worden. De komende jaren is er dus nog steun vanuit het buitenland nodig om nieuwe schoolboeken te kunnen kopen.

Vistaproject wordt vanaf de start van de school  gesteund door de Stichting Rigdzin . Er zijn helaas weinig mogelijkheden om bij grote Nederlandse organisaties aan te kloppen, omdat zij Tibet niet als ontwikkelingsgebied zien, terwijl de nood er hoog is .  Kleinere Ngo’s helpen maar voor de lesboeken voor groep 3 doen ze een beroep op Moments of Joy.

Kosten lesboeken  € 2525,--