nl en  

Promotievideo en asfaltering basketbalveld voor King George VI school, Zimbabwe

  • Moments-of-joy op Facebook

Promotievideo en asfaltering basketbalveld voor King George VI school
De lichamelijk gehandicapte kinderen die deze school bezoeken, zijn voor een groot deel ook inwonend.

Vroeger werden de kinderen geheel verzorgd, maar sinds de start van het independent living programma een paar jaar geleden leren zij zo zelfstandig mogelijk te leven. Zelfs zwaar gehandicapte kinderen leren koken, wassen en strijken: wat vaak een hartbrekende inspanning vereist maar hen wel een betere kans geeft op overleving als zij - na voltooiing van de school - terug moeten keren naar de maatschappij en hun vaak bijzonder arme oorspronkelijke omgeving.

In vele Afrikaanse landen is het bovendien een schande om gehandicapte kinderen te hebben; het zou duiden op fouten van de ouders zoals bijvoorbeeld overspel van de moeder. Vele gehandicapte kinderen worden zeer jong door hun ouders in de steek gelaten, waarop zij meestal overlijden, en vele anderen worden verstopt en slijten hun dagen in een afgescheiden hoekje of in een kast. Er zijn gelukkig ook vele groepen die proberen het taboe van het gehandicapte kind te doorbreken, maar zelfs als de ouders het kind wel accepteren, hebben zij niet voldoende geld om te betalen voor de school of het boarden en het KG VI Centrum heeft dan ook altijd geldgebrek.

Een fondsenwervend offensief heeft wel geleid tot fondsen voor de bouw van enkele extra "huisjes" en de aanleg van een groentetuin, maar sport en muziek staan begrijpelijkerwijs onderaan het prioriteitenlijstje. Om te kunnen sporten moeten de rolstoelkinderen kunnen beschikken over een geasfalteerd sportveld, wat Moments of Joy bekostigde (ca. € 2820.-- ).
Om de fondsenwerving te vergemakkelijken organiseerde Mojoy de vervaardiging van een videofilm (ca. € 500,--).