nl en  

School of Hope, school voor allerarmsten in Dhaka: Uitje, gratis snack, alfabetisme klas, doorstroming naar middelbare school.

  • Moments-of-joy op Facebook


De School of Hope is een basisschool in de allerarmste wijk van Dhaka, Bangladesh. De school is opgericht door buitenlandse vrijwilligers voor (straat)kinderen die zonder deze mogelijkheid geen onderwijs zouden krijgen en is vrijwel gratis. (Ouders wordt gevraagd om 5 taka, ofwel 8 eurocent, per maand te betalen om hun betrokkenheid te tonen.)


De school geeft inmiddels les aan 125 kinderen. De kinderen volgen het officiële curriculum van de staat, maar krijgen daarnaast ook Engels, Art en Muziek. En - heel bijzonder voor Banglash - op deze school wordt niet geslagen.
Per dag is er een gratis snack. Ook medische en tandheelkundige zorg wordt waar nodig gratis verleend.

De school is een groot succes. De ouders en kinderen zijn gemotiveerd en er is weinig uitval. De school leeft geheel van donaties. Het jaarlijkse budget is totaal ca. 12.000 Euro. Het lukt tot nu toe wel om het geld binnen te krijgen, maar gemakkelijk is het niet en er wordt dus zuinig omgesprongen met de middelen.
Moments of Joy doneerde al eerder een bedrag voor onder meer muziekinstrumenten en bij ons bezoek aan Bangladesh hebben we kunnen vaststellen dat het muziekprogramma verbazingwekkend professioneel was.Tekenen en handarbeid
Tevens was tijdens ons bezoek de hele school nog in de ban van hun jaarlijkse uitje dat de vorige dag had plaatsgevonden: een bezoek aan een museum. Er werden verslagen en tekeningen van gemaakt. (Ontroerend is dat de nieuwe leerlingen in eerste instantie een wit vel papier niet durven gebruiken voor een tekening; zo'n kostbaar vel kan je vast niet straffeloos voor zoiets gebruiken!).
Veel materiaal voor de "art class" is gerecycled materiaal, daarnaast is 265 Euro per jaar nodig voor nieuwe spullen.

Uitje
Het uitje is een bijzondere gebeurtenis voor kinderen die gewoonlijk hun wijk niet uitkomen en is mogelijk omdat er een parte sponsor is die bedongen heeft dat zijn geld alleen hiervoor gebruikt mag worden. Het zou geweldig zijn als er een tweede uitje betaald kon worden. Voor ca. 325 Euro kan dit gerealiseerd worden.

Snack
Belangrijk is ook dat het gratis snack programma niet wordt geschrapt. Soms is dit de enige maaltijd die de kinderen op een dag krijgen. Iedere dag een snack voor iedere leerling kost per jaar 740 Euro.
Uitbreiding van het programma - een maaltijd per dag - zou natuurlijk nog beter zijn.

Twee projecten vallen - zeker financieel - een beetje buiten de school maar zijn wel uiterst nuttig:

Literacy Class
Regelmatig zijn er oudere kinderen die nooit naar school geweest en nu "te laat zijn" om nog te beginnen die vragen of zij kunnen leren lezen en schrijven op school. De school heeft voor deze kinderen een aparte Literacy Class georganiseerd die plaats vindt buiten de werkuren van de kinderen. De kosten van zo'n klas zijn ca. 700 Euro per jaar. Dat is veel geld als het afgaat van de gelden voor de "gewone school", reden voor het bestuur om deze klas als eerste te schrappen als er vanwege een tekort aan fondsen bezuinigd zou moeten worden.

High School
Daarnaast is er nog een potentiële kostenpost die niet gedekt kan worden door het gewone budget: de kinderen die hun lagere school goed afmaken en door kunnen stromen naar middelbare scholen hebben daar de fondsen niet voor. Dit jaar zijn er 13 kinderen die voldoende capaciteiten hebben om door te stromen naar de middelbare school. De kosten daarvan - schoolgeld, uniform, boeken - zijn zo'n 150 Euro per jaar per kind. De school duurt vijf jaar. Dus de hele middelbare school voor een kind kost: 750 Euro. Vanzelfsprekend kunnen we jaarlijkse voortgangsrapporten vragen van kinderen die gesponsord worden.

TOTAAL € 12000,-- PER JAAR OF:
TEKENEN EN HANDENARBEID: € 265,-- P.J.
UITJE: € 325,--
GRATIS SNACK/MAALTIJD: € 740,-- P.J. VOOR ALLE KINDEREN DAGELIJKS
LITERARY CLASS: € 700 P.J.
HIGH SCHOOL PER KIND: € 150,-- PER JAAR OF € 750,-- HELE MIDDELBARE SCHOOL

GEDEELTELIJK GEREALIZEERD:
LITERARY CLASS EN UITJE: GEADOPTEERD DOOR MAARTEN EN IRENE ROL AND FRIENDS
GRATIS SNACK EN TEKENBENODIGDHEDEN: GEADOPTEERD DOOR FRIENDS OF MOMENTS OF JOY, MONACO
ALFABETISMEKLAS: GEADOPTEERD DOOR FRED FOUNDATION