nl en  

School 's Cool, hulp bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs - Amsterdam

  • Moments-of-joy op Facebook
School 's Cool, hulp bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs - Amsterdam, € 2550

School 's Cool is een organisatie in de Amsterdamse Westerpark buurt die kinderen steunt bij de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. School 's Cool richt zich op kinderen die door gezinsomstandigheden of persoonlijke aanleg het risico lopen af te glijden, met andere woorden: kinderen uit gezinnen die slecht geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving, waar de ouders geen Nederlands spreken, of gebroken achterstandsgezinnen.

Zij kunnen worden aangemeld door de school, de ouders of de leerplichtambtenaar en krijgen dan een persoonlijke mentor. De mentoren zijn vrijwilligers met een hoge opleiding. De mentor brengt wekelijks een huisbezoek, ziet erop toe dat het kind genoeg tijd besteedt aan het huiswerk, helpt met het indelen van tijd, bespreekt schoolkwesties met het kind, de ouders en de klasseleraar, gaat mee naar ouderavonden en helpt bij het vinden van passende vrijetijdsbesteding. De begeleiding eindigt als het kind naar de tweede klas van het voortgezet onderwijs gaat. Het systeem blijkt een groot succes. Niet alleen haalden alle kinderen van School 's Cool (35 in 2002) het tweede jaar op de middelbare school, iets meer dan een derde van hen kon zelfs gepromoveerd worden naar een hoger niveau voortgezet onderwijs.

Het succes leidde tot meer aanmeldingen - ook van mentoren - en zelfs de Amsterdamse politie is geïnteresseerd omdat de doelgroep wellicht net bijtijds gered wordt van een heel ander soort carrière.
School 's Cool benadert nu ook scholen in Amsterdam Noord en Centrum. De kosten van de organisatie zijn gering, maar toch is het budget erg krap. De medewerkers werken nu nog met behoud van wachtgeld - iets dat op de langere termijn onwenselijk of misschien zelfs onmogelijk is - en verder krijgt de organisatie een subsidie van de deelraad Westerpark. Als er ook een aantal kinderen uit Noord en het Centrum kunnen worden begeleid, is dit niet alleen goed voor die kinderen, maar is er tevens een kans dat ook deze deelgemeentes zullen subsidiëren. Voor het stimuleren van meer ouders/scholen zou de bestaande voorlichtingsvideo iets moeten worden uitgebreid met interviews met kinderen die "het gehaald hebben".

DE KOSTEN VOOR DIE UITBREIDING - DIE WORDT GEMAAKT DOOR STUDENTEN VAN DE FILMACADEMIE - WAREN € 2550,--
Dit project is geadopteerd door een anonieme particulier