nl en  

schoolboeken en schoolmateriaal voor straatkinderen in Maputo, Mozambique

  • Moments-of-joy op Facebook
Boeken en schoolmateriaal voor de leerlingen van de armenschool in de wijk Laulane e de wijk Mahotas in Maputo, Mozambique.

verslag van het project:
In Mozambique is de situatie nog steeds zorgelijk. Ontvoeringen en overvallen zijn aan de orde van de dag en gaan gepaard met steeds meer geweld. Er is de laatste tijd ook meer religieuze onrust in het land en spanningen tussen moslims en christenen. Veel mensen zijn bang voor een terugkeer naar een burgeroorlog. In deze sombere tijden probeert centro de encontro een veilige haven te zijn voor de allerarmste kinderen van de stad Maputo. Door onderwijs maar ook door sport, dans en muziek proberen we de kinderen een vrolijker jeugd te geven.

De armen school in de wijk Laulane is belangrijk voor de arme kinderen in Maputo. Het is gratis en schooluniformen en schoenen zijn niet verplicht zoals op de staatsschool. Voor deze kinderen is deze school de laatste mogelijkheid om een schooldiploma te krigen. Aangezien de school erkend is door het Ministerie van Onderwijs mag aan het eind van de 5e klas een examen worden aflegd en wordt een officieel certificaat uitgereikt. We hebben in 15 jaar al bijna 3000 arme kinderen een toekomst kunnen geven.

Omdat de staat de school geen gratis schoolmateriaal en boeken meer aanbiedt is het noodzakelijk geworden om de boeken voor onze leerlingen in het lager onderwijs te kopen. Ander materiaal dat nodig is voot het goed functioneren van de school zoals leerling dossiers, archief dossiers, schriften krijt bordenwissers en pennen zijn ook gekocht met het gedoneerde geld.

.

Schoolboeken en schoolmateriaal voor straatkinderen in Maputo, €1500


Centro de Encontro is een onafhankelijke NGO die activiteiten voor straatkinderen in Maputo organiseert. De Nederlander Rene Boezaard heeft het project opgericht in 1994 en in 2000 overgedragen aan de Mozambikaanse staf die hijzelf heeft opgeleid. De staf werkt samen met vele vrijwilligers, beide groepen bestaan grotendeels uit oud leerlingen van de straatschool en kennen de doelgroep dus goed.

De verschillende activiteiten, een school, een sportgroep, een muziekgroep, een Aids-voorlichtinggroep en een evenementengroep voor een jaarlijkse straatkinderdag, versterken elkaar door onderlinge uitwisseling. De voetballers mogen in de teams van Centro de Encontro spelen maar moeten helpen bij de Aids-voorlichting aan leeftijdsgenoten. De muziekgroep mag een CD opnemen, maar moet dan wel gratis optreden voor straatkinderen, etc. Zo blijven de vrijwilligers verbonden aan het project en blijven de kosten laag. Hoe bescheiden het budget ook is, er blijft geld nodig om te blijven functioneren. Het afgelopen jaar was extra moeilijk door de prijsstijgingen van voedingsmiddelen en brandstof en de koersval van de euro. Daarom is hulp nodig om hetzelfde aantal kinderen te blijven helpen.

De school
De Escola de Rua – de straatschool voor allerarmste jeugd uit district 4 van de stad Maputo staat goed aangeschreven. De school heeft van het ministerie van Onderwijs een paar jaar geleden al examenbevoegdheid gekregen zodat leerlingen van de 5e klas van de lagere school een certificaat krijgen waarmee ze kunnen doorstromen naar het middelbaar onderwijs. Er is ook een avondschool voor jongeren die door omstandigheden nooit de lagere school hebben kunnen afmaken. Zij kunnen in 3 jaar in plaats van 5 jaar de opleiding afronden.
De straatschool in Maputo verzorgt het onderwijs voor kinderen die anders geen onderwijs zouden kunnen volgen. De school heeft geen schoolgeld, geen verplichte uniformen of schoenen zoals bij het staatsonderwijs. De kwaliteit van het onderwijs is goed omdat in tegenstelling tot het staatsonderwijs waar leraren ambtenaren zijn, er alleen op jaarcontract wordt gewerkt. Dus bij slecht functioneren wordt het contract niet verlengd en worden betere krachten gezocht. Kortom met de hulp van onze donateurs hebben deze kinderen een echte kans op een betere toekomst.
Er zijn schoolboeken en materiaal nodig voor de ca. 1000 leerlingen. De meeste boeken zijn werkboeken zodat men ieder jaar een deel van de boeken moet vervangen. Door de koersdaling van de euro en de inflatie in Mozambique is het noodzakelijk meer fondsen te werven voor dit item om ieder kind zijn eigen boeken te bezorgen voor het komende schooljaar.
Een boek kost gemiddeld 200 Meticais ( = € 6,50). Er zijn veel boeken nodig omdat er veel vakken zijn (bijv Portugees, Rekenen, Wetenschap, Biologie). De school zou al enorm geholpen zijn met een bijdrage van € 1500.

Schoolboeken voor de school in Maputo - € 1500

TOTAAL € 1500,--