nl en  

Schoolboeken voor leerlingen KGVI, Zimbabwe, vanaf € 550, totaal € 2850

  • Moments-of-joy op Facebook
KG VI School en Centrum voor gehandicapte kinderen is altijd op zoek naar de meest geschikte vakken om studenten te helpen slagen voor hun examens. Het wil nu ook de vakken Business Studies, Fashion & Fabrics en een gemakkelijker wiskunde programma introduceren. Dit vereist nieuwe schoolboeken voor de bovenbouwleerlingen. 100 nieuwe boeken kosten €2300.

En voor peuters en jonge kinderen heeft de school leesboeken nodig. Alle basisscholen in Zimbabwe waren zeer gelukkig dat ze een set schoolboeken ontvingen voor de kinderen. Maar dit zijn leerboeken KGVI wil meer oefenen met lezen. De school zou graag een aantal lokaal geproduceerde extra boeken kopen voor peuters en jonge kinderen die net beginnen te leren lezen. Een bedrag van €550 zou hen in staat stellen 90 boeken te kopen van beginnerniveau tot iets meer gevorderd.

Totaal: €2850,-

Over KGVI Centrum en school:

Onderdak
In Zimbabwe is het King George VI Centrum een van de weinige organisaties voor kinderen met een handicap. De kinderen komen dan ook uit het hele land. Zij gaan alleen in de vakanties naar huis, als ze tenminste nog een thuis hebben. Voor het groeiende aantal weeskinderen realiseert het centrum permanente huisvesting. Inwonende kinderen verblijven in kleine units met een begeleidende huisouder, om zoveel mogelijk een gezinssituatie te creëren. In de units ontwikkelen de kinderen hun zelfredzaamheid door huishoudelijke taken te verdelen, een budget te beheren voor boodschappen en voedzame maaltijden te bereiden.

Onderwijs en opleiding
KG VI biedt onderwijs op maat aan haar leerlingen en focust vooral op de mogelijkheden en talenten van de leerling. De school bereidt hen voor op een beroep of een vervolgopleiding. Het centrum doet dat onder meer door te ondernemen. Zo is er een kapsalon op het terrein waar dove meisjes ervaring opdoen als kapster. En een ander voorbeeld is dat het centrum initiatiefnemer is van het eerste woordenboek van de nationale gebarentaal (gepubliceerd in 2011), waar experts uit heel Zimbabwe aan hebben meegewerkt.
.
VERSLAG
Dear Maurice,

I am attaching photos of some of the kids reading the lovely books that just
arrived under your funding. There are also some photos of deaf children
signing some of the words. These are all African stories so are very
applicable for our children. They are not just fun stories but also
educational stories about HIV & AIDS, health and the environment as well as some romantic and adventure stories for our older students!
Thank you so much!

InezTOTAAL € 2850,--

BETAALD UIT HET ALGEMENE FONDS VAN MOMENTS OF JOY