nl en  

Schoolgeld voor achterstandskinderen, Jasri, Bali, Indonesië

  • Moments-of-joy op Facebook
Schoolgeld voor achterstandskinderen in Jasri, Bali
        
Kinderen uit arme gezinnen in het dorpje Jasri op Bali, Indonesië, in de leeftijd van   6 – 12 jaar volgen basisonderwijs op de armste school, ‘Sekolah Dasar no 6’¬¬¬¬¬, van Jasri. De ouders van kinderen die naar school willen moeten zelf betalen voor schooluniform, sportkleding, (sport)schoenen, werkboeken, schriften en pennen. De kosten daarvoor zijn ca. €70,-- per jaar. Als ze daar de middelen niet voor hebben wordt er geld voor geleend. De schulden die worden opgebouwd zijn vaak de reden dat de kinderen weer van school gehaald worden om te gaan werken voor een schijntje. Als de kinderen een sponsor krijgen wordt dit voorkomen. Bovendien zal onderwijs hun kans op beter (betaald) werk aanzienlijk vergroten.

4 Anak Anak Jasri is opgericht  door Ruud en José Vermeulen (zelf afkomstig uit het onderwijs). Hun doel is onderwijs mogelijk te maken voor de armste kinderen van Jasri, dat in het oosten van Bali ligt. Jasri is arm, er is niet veel landbouw of veeteelt, nauwelijks industrieën en weinig toerisme, want dat concentreert zich voornamelijk in andere delen van Bali. Het werkloosheidspercentage is meer dan 50%.
De bestuurders werken onbezoldigd. De enige persoon die jaarlijks een beloning (van roepia 1.500.000 = 100,00 €) ontvangt is de leerkracht van de school die de bonnen van de ouders controleert en administreert.

4 Anak Anak Jasri bestaat nu drie jaar. Het sponsort nu 34 van de 137 leerlingen van de basisschool met behulp van donaties van onder andere Moments of Joy. Inmiddels hebben meerdere kinderen succesvol hun basisschool afgerond.
Dientengevolge is nu de wens ontstaan om kinderen, die nu om financiële redenen niet door zouden stromen naar het voortgezet onderwijs, te helpen om de middenschool te doorlopen. Deze middenschool duurt drie jaar en kost € 140,-- per kind per schooljaar. Er zijn nu negen kinderen die zonder deze bijdrage zouden moeten stoppen met het volgen van onderwijs. Gezocht wordt naar een donateur die deze kinderen voor de komende drie jaar met € 140,= per jaar per kind te sponsoren.

Naast het faciliteren van het vervolgonderwijs blijft het natuurlijk van belang de kinderen van de basisschool te monitoren en te zien of er niet onverwachts toch nog kinderen uitvallen door de thuissituatie. Voor hen zou de organisatie graag een  reservepotje hebben van € 280,=. Dat dekt de kosten voor 4 kinderen voor één jaar.

Totaal: 
9 kinderen, 3 jaar middenschool    €  3.780,--
reservepot Sekolah Dasar no 6 voor 4 kinderen €     280,--

Benodigd bedrag voor dit project:    € 4.060,-- + € 25,-- bankkosten