nl en  

Schoolmaterialen voor 100 kinderen uit achterstands wijken in Paramaribo, Suriname

  • Moments-of-joy op Facebook
De armoede in Suriname grijpt om zich heen en de kosten voor dagelijks levensonderhoud zijn hoog en nauwelijks te betalen. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen van schoolmaterialen voor hun kinderen. Dat is lang niet altijd mogelijk en er zijn verschillende buurten in en rond Paramaribo die te maken hebben met hoge schooluitval, criminaliteit, tienerzwangerschappen en drugsgebruik. De stichting Prasoro voor het Kind in Nood in Paramaribo heeft een groot aantal kinderen in kaart gebracht die het wil helpen met schoolpakketten. Het gaat grotendeels om eenoudergezinnen, die nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen.

Een schoolpakket bestaat uit:
1. 8 gelijnde schriften
2. 2 geruite schriften
3. 2 potloden
4. 3 pennen
5. 1 slijper
6. 1 liniaal
7. 1 veger
8. 1 plastic map
9. 1 tekenschrift
10.1 pak kleurtjes
11.1 huiswerkboekje
Eén pakket kost € 4.40. Voor 100 kinderen is dat € 440,--


Benodigd bedrag: € 440,--