nl en  

Speciaal angepaste melkflessen voor baby's met schisis (hazenlip), Guatemala

  • Moments-of-joy op Facebook

Aangepaste melkflessen voor baby’s met hazenlip, Guatamala

Stichting Tess Unlimited is een Nederlandse stichting gevestigd in Guatemala opgericht in 2008 door Tessa de Goede de Ordoñez. Tess Unlimited zet zich in voor mensen geboren met schisis, een aangeboren afwijking beter bekend als een ‘hazenlip’. Onze Nederlandse project vinder , Christel Tinselboer, heeft in de 10 jaar dat zij in Guatamala woonde zich als vrijwilliger ingezet voor Tess Unlimited. Inmiddels woont en werkt zij weer in Nederland maar is nog steeds met de stichting verbonden door haar functie als bestuurslid en fondsenwerver. Er is wekelijks contact over de gang van zaken m.b.t. de lopende zaken van de stichting met de oprichtster Tessa die permanent in Guatemala woont en full time bezig is met haar stichting.

Guatemala is een derdewereldland. De zorg die beschikbaar is in Guatemala is hierdoor zeer beperkt en schisis wordt in openbare ziekenhuizen niet behandeld. Dit betekent dat de kinderen die hiermee geboren worden voor de rest van hun leven rondlopen met deze afwijking wat leidt tot een onzekere en moeilijke toekomst. Voor baby’s met schisis is borstvoeding in vele gevallen niet mogelijk. Dit heeft als direct gevolg dat 98% van deze kinderen lijdt aan ondervoeding, kindersterfte onder deze groep is erg hoog. In latere fases van hun leven ontwikkelingen ze spraakproblemen en veelal ook psychische problemen. Op school worden ze gepest en gediscrimineerd, het vinden van een partner is vrijwel uitgesloten en ook op de arbeidsmarkt maken deze mensen nauwelijks kans.

In Guatemala zijn medische specialisten, die schisis kunnen behandelen vrijwel niet aanwezig. Daarom rekruteert Tess Unlimited artsen uit het buitenland waar diverse teams op vrijwillige basis kosteloos hun diensten aanbieden.
Elk jaar organiseert Tess Unlimited minimaal 8 operatieweken. Uit alle gebieden van Guatemala wordt transport voor deze groep patiënten geregeld om de patiëntjes samen te brengen met het aanwezige medische team.

Het melkproject
Ondervoede baby’s kunnen en mogen niet geopereerd worden, omdat het risico op complicaties te groot is. In ons melkproject worden deze kinderen door middel van melk, vitamines en een speciale drinkfles, de Haberman fles, op een gezond gewicht gebracht, zodat zij wel kans maken op een operatie. Op deze manier is Tess Unlimited in staat om op een veilige en kosteneffectieve manier elk jaar tussen de 250 en 300 kinderen te helpen met een operatie aan hun lip of gehemelte Tess Unlimited heeft sinds haar oprichting in 2008, al ruim 1700 kinderen kunnen helpen met  een operatie en een toekomst.

De meeste kinderen zitten gemiddeld 2 maanden in het melkproject om op het juiste gewicht te komen vóór ze hun operatie krijgen.  Na de operatie blijven de meeste kinderen 2 maanden in het melkproject, zodat ze goed kunnen revalideren en niet meteen weer afvallen. Wij geven iedere baby een speciale Haberman drinkfles, zo kunnen ze beter drinken met hun schisis. Deze flessen zijn van essentieel belang. Aangezien we jaarlijks tot 300 kinderen opereren zijn er dan ook 300 nieuwe flessen per jaar nodig. De kosten zijn voor dit project:  300 flessen á 16 euro p/st = € 4800. 

In een groot aantal gevallen opent de opname in het project niet alleen de deur naar een operatie, in veel gevallen redt de melk het leven van het kind.
Vanaf januari 2019 staan de eerste operaties alweer gepland en staan de eerste baby’s op de wachtlijst, die allemaal voorzien moeten worden van een Haberman fles.

Benodigd bedrag: € 4.800,--