nl en  

Speelgoed, spelletjes en muziek voor ernstig mishandelde kinderen, Bangladesh

  • Moments-of-joy op Facebook


Het mishandelen en ontvoeren van kinderen en jonge vrouwen is helaas een groot probleem in Bangladesh. Soms verdwijnen de kinderen gewoon, soms zijn de ouders of de jonge vrouwen zo onder de indruk van de mooie beloftes van de mensenhandelaren dat ze vrijwillig naar een ander land meegaan waar ze denken een mooie baan en een beter leven te vinden. Ze eindigen als gevangenen/slaven in de meest droevige omstandigheden. Zeker in het geval van jonge kinderen is het erg moeilijk om ze terug te vinden en vrij te krijgen. Vele mensen in de samenleving hebben er geen baat bij om misstanden aan de kaak te stellen en mishandeling en moord worden vaak verdoezeld of goed gepraat.  


En degenen die wel terugkomen, kunnen niet altijd (direct) terug naar hun families. De kinderen die jong verkocht zijn kunnen zich niet altijd hun eigen naam herinneren en spreken soms geen Bangla. De meisjes die in de gedwongen prostitutie werkten zijn soms niet welkom bij hun familie, uit angst voor sociale uitsluiting. En de extreem getraumatiseerden hebben veel tijd en aandacht nodig om überhaupt te leren een eigen leven te leiden. Sommige van de kinderen zijn verminkt, sommigen hebben al verschillende zelfmoordpogingen ondernomen.

De Bangladesh National Women Lawyers Association (BNWLA) is een van de leidende mensenrechtenorganisaties in Bangladesh. Zij bestrijdt alle vormen van geweld tegen vrouwen en kinderen. Een van de belangrijkste activiteiten is het bestrijden van de handel in kinderen en vrouwen door te werken aan preventie, bescherming, rehabilitatie en juridische bijstand. BNWLA timmert hard aan de weg onder leiding van Salma Ali, die onvermoeibaar lijkt in haar strijd tegen geweld tegen vrouwen en kinderen, tegen corruptie bij de bestrijding ervan en tegen sociale acceptatie van het gebrek aan rechten voor vrouwen en kinderen. Vele vrouwelijke advocaten werken vrijwillig voor de BNWLA en vele vrouwelijke rechters dragen de BNWLA een warm hart toe. (In die zin dat zij de juridische procedures serieus nemen en zich niet laten omkopen.)

BNWLA krijgt informatie over slachtoffers die gevangen zitten in Bangladesh of haar buurlanden(als prostituee in een (kooi-)bordeel, of in de gevangenis onder het mom van "safe custody", als camel-jockey, als huishoudslaaf, etc.) van verschillende bronnen zoals netwerk organisaties, meelevende cliënten, politiebureaus, journalisten en partner organisaties in andere landen. De mensen van BNWLA werken samen met politie en justitie om de slachtoffers vrij te krijgen en te repatriëren. Het is geen gemakkelijk werk, de corruptie viert hoogtij in de landen waarin gewerkt moet worden en er zijn helaas vele gevallen bekend waarin gezagsdragers zelf een aandeel hebben in het (mis)handelen.

Toch lukt het BNWLA om een groot aantal overlevenden van ernstig geweld terug te vinden en los te krijgen. Per jaar worden ongeveer 300 vrouwen en kinderen opgenomen in de Proshanti shelters (een voor jongens en een voor meisjes. Hier wordt gewerkt aan lichamelijk en psychologisch herstel, scholing en job-training om herintegratie in de maatschappij mogelijk te maken. Waar mogelijk gaan de slachtoffers terug naar hun familie of een pleeggezin, of wordt er werk gezocht en geholpen bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Daarbij is het (terug)krijgen van zelfrespect een van de belangrijkste succes-factoren, zelfrespect helpt de slachtoffers zichzelf beter te beschermen en niet direct weer slachtoffer te worden van geweld zodra zij in de maatschappij terugkeren.De BNWLA krijgt wel wat internationale aandacht en financiële hulp van organisaties als Novib en Norad voor haar juridische hulpactiviteiten, maar veel minder voor de shelters. Die hebben altijd gebrek aan geld. In 2002 betaalde Moments of Joy voor computers, borduurmachines en een industriële oven voor scholing van de oudere kinderen. Tijdens een bezoek aan Proshanti in 2003 hebben wij gezien dat deze hulpmiddelen goed gebruikt worden. De oven en de borduurmachines dragen ook bij aan de inkomsten van het shelter; er worden maaltijden verkocht aan kantoren in de buurt en stafleden en er worden spreien, servetten en kussenslopen verkocht aan bezoekers van Proshanti.
Wat opviel tijdens ons bezoek was de professionele manier waarop de shelters worden gerund en de aandacht voor alle noodzakelijke hulp. Maar voor plezier en ontspanning zijn weinig mogelijkheden. Er zijn weinig muziekinstrumenten, terwijl het zingen en dansen wel een populair tijdverdrijf zijn. Het shelter wordt bovendien vrij streng bewaakt. De (vaak langdurige) juridische procedures om bijvoorbeeld een hele keten van mensenhandelaren op te rollen en berecht te krijgen maken de kinderen en de staf doelwit voor wraakacties of "preventieve" acties van de daders. Als het kind weg is, is er immers geen bewijs meer? Dit betekent helaas dat de kinderen nauwelijks buiten de muren van de shelters komen. Voor een uitje kan namelijk geen gebruik gemaakt worden van openbaar vervoer en er moeten ook "bewakers" mee. Droevig om te constateren dat de kinderen weliswaar veilig zitten, maar nog steeds opgesloten. Een speelplaats binnen en buiten, een uitstapje en muziekinstrumenten zouden een grote bijdrage leveren aan het (terug) vinden van het plezier in dit soort activiteiten!

Uitstapje:
Totaal 1230 Euro

Muziekinstrumenten: 6 harmoniums, 12 sets Nupur, 2 Dhols, 6 sets Tabla
Totaal 745 Euro

Sport en Spel binnen:
onderverdeeld in:

Speelmateriaal voor kleuters (2 tot 5 jaar) 1005 Euro:
Zand en Water hoek voor de kleuters: 135 Euro
Blokken en puzzels: 310 Euro
Tekenen, plakken en knippen hoek 265 Euro
Speelgoed (knikkers, ballen, autootjes) 130 Euro
Leeshoek 175 Euro

Speelmateriaal voor 6 tot 10-jarigen 785 Euro:
Blokken, puzzels en tekenmateriaal 385
Bordspelen, boeken, tekenen speelgoed 400

Speelmateriaal voor 10 - 12 jarigen 895 Euro:
Blokken, puzzels, tekenmaterialen  435
Bordspelen, boeken, speelgoed 460
Totaal 2830 Euro

Sport en spel buiten: Hekken bouwen , Netten, rackets, cricket set, etc.
Fietsen, glijbanen, klimrekken, wippen
Totaal 1857 Euro

TOTAAL: DIVERSE MOGELIJKHEDEN VAN  € 130,-- TOT  € 2830,--

DIT PROJECT IS DEELS GEREALISEERD:
UITJE: GEADOPTEERD DOOR EEN ANONIEME STICHTING
MUZIEKINSTRUMENTEN: GEADOPTEERD DOOR ALGEMEEN FONDS MOMENTS OF JOY