nl en  

Sport artikelen voor Zambiaanse school

  • Moments-of-joy op Facebook

Sportartikelen voor de Nkulumaziba Community School

Gerealiseerd!

Met de hulp van Moments of Joy zijn er sportartikelen aangeschaft voor de schoolkinderen van de Nkulumaziba Community School. Josien, oprichtster van ZAP, deelde volleyballen, hockeysticks, badmintonrackets en springtouwen uit. ZAP geloofd dat sport een belangrijk onderdeel van educatie is.

Zambia, € 2.000,- 

De Stichting ZAP (Zambia Allocation Program) is opgericht door Josien Dudok van Heel in maart 2008 met als doel het eenmalig of doorlopend financieel ondersteunen van projecten en organisaties zonder winstoogmerk, die het verbeteren van de levensomstandigheden van arme bevolkingsgroepen in Zambia ten den doel heeft.
In de hard groeiende community, 50 km van de plaats Mumbwa, wonen twee “tribes” de Kaindu’s en Tonga’s. De communities worden aangestuurd door een "headman" die zeer nauw samenwerken  om te proberen hun “village” op een zo goed mogelijke manier uit te bouwen door middel van land- en veeteelt. Sommigen zijn in het gelukkige bezit van een kleine tractor die ingezet wordt voor de gehele community.
De tribes hebben zelf een tijdelijk schooltje gebouwd dat is opgebouwd uit klei en gras, maar de meeste kinderen krijgen nog  buiten onderwijs. Er waren in het verleden ook geen gekwalificeerde onderwijzers door gebrek aan behuizing.

Het was dan ook niet mogelijk voor de kinderen om onderwijs te ontvangen met een niveau hoger dan groep 5. Ook door de zeer beperkte ruimte gingen de kinderen  of in de ochtend of in de middag naar school. De leraren die les gaven werden door de community betaald.
Als er een school en goede accommodatie is voor leraren,  zorgt de staat dat er gekwalificeerde leraren worden aangesteld  die ook door de staat betaald worden.
Dit betekent continuïteit van onderwijs en kwalitatief goed onderwijs. Dit zal er ook onder andere toe leiden dat er veel meer kinderen naar school blijven gaan, wat hun een goede start geeft voor de toekomst.ZAP – Foundation heeft er eerst een schoolblok met 2 klaslokalen gebouwd en 5 dubbele wc’s.
Afgelopen jaar is er begonnen met de bouw van 4 leraren huizen die in juni gerealiseerd zijn. Ze zijn nu begonnen met de bouw van het 2de schoolblok, maar nu met 3 klaslokalen.
Er gaan nu al meer dan 250 kinderen naar deze school en dat zal alleen maar meer worden.


De volgende stap is het maken van een sportveld. Deze zal samen met de kinderen, onder begeleiding van de leraren worden aangelegd.
ZAP heeft aan Moments of Joy gevraagd of zij kunnen helpen met het aanschaffen van sport artikelen zoals voetballen, goals, volleyballen, volleybal netten, hockeysticks etc.
en vraagt hiervoor een bijdrage van € 2000,--
Op deze manier wordt de Nkulumaziba Community School een echte school met onderwijs en sport en spel.