nl en  

sportmateriaal voor meisjesvoetbal in Maputo, Mozambique

  • Moments-of-joy op Facebook


Verslag voetbalspullen voor kansarme jeugd van de voetbalschool Leoes de Holanda in Mozambique
Van onze projectvinder:
In Mozambique is de situatie nog steeds zorgelijk. Ontvoeringen en overvallen zijn aan de orde van de dag en gaan gepaard met steeds meer geweld. Ook ons project moest het ontgelden want onze voetbalkantine en kringloopwinkel werden volledig leeggeroofd en dat is natuurlijk een ramp voor ons kleine project. We zijn weer opgestart, maar hebben zelfs een gewapende bewaker moeten nemen om onze spullen te beschermen. De plaatselijke politie is erg corrupt en verhuurt zelfs wapens aan de criminelen. Er is geen rechtsstaat in dit land en men kan het met recht een bananenrepubliek noemen. Er is de laatste tijd ook meer religieuze onrust in het land en spanningen tussen moslims en christenen. Veel mensen zijn bang voor een terugkeer naar een burgeroorlog. In deze sombere tijden probeert centro de encontro een veilige haven te zijn voor de allerarmste kinderen van de stad Maputo. Door onderwijs maar ook door sport, dans en muziek proberen we de kinderen een vrolijker jeugd te geven.

Een van onze meest succesvolle projecten is de voetbal school Leoes de Holanda (leeuwen van Holland) . De voetbalschool heeft al een hele reeks profvoetballers kunnen afleveren aan 1ste en 2de liga clubs. Hiermee kunnen ze hun eigen boterham verdienen. En vaak werken ze ook weer in ons project als voetbaltrainers of als begeleiders van nieuwe jeugdspelers en zijn erg belangrijk voor de continuïteit van de voetbalschool. Er werden dit jaar weer veel wedstrijden georganiseerd op wijkniveau en inde reguliere competitie. Ook werden er dit jaar weer extra meisjes teams opgericht en er werd een voetbalkantine geopend om extra inkomen te genereren.

Ieder jaar is er weer een aanvulling nodig voor onze jongens en meisjes teams. Dankzij de gulle donatie van moments of joy konden deze spullen weer worden aangeschaft.Sportmateriaal voor meisjesvoetbal in Maputo, Mozambique.

Centro de Encontro is een onafhankelijke NGO die activiteiten voor straatkinderen in Maputo organiseert. De Nederlander Rene Boezaard heeft het project opgericht in 1994 en in 2000 overgedragen aan de Mozambikaanse staf die hijzelf heeft opgeleid. De staf werkt samen met vele vrijwilligers.

Een van de meest succesvolle projecten is de voetbalschool Leoes de Holanda  “de leeuwen van Holand” met een heel actieve jongensafdeling. Deze school draait serieus mee in de competitie van de stad Maputo en heeft sinds een aantal jaren ook een actieve meisjes afdeling waarvoor Moments of Joy de shirts en schoenen reeds betaalde.
Meisjes willen ook graag sporten, maar voor veel clubs zijn de meisjes een financiële sluitpost. De organisatie Centro de Encontro promoot het meisjesvoetbal met eigen competities en open dagen. Naast het sportieve en sociale effect is het ook steeds een extra bonus dat met de vele toeschouwers (met name meisjes) veel contact kan worden gemaakt door de AIDS voorlichters van het centrum langs de lijn.
De meisjesafdeling van de voetbalschool in Maputo is dit jaar enorm uitgebreid. Er zijn 3 vrijwilligers bereid gevonden om een trainersdiploma te halen en zij gaan zich in zetten voor onze meisjesteams. Iedere trainer heeft 50 talenten onder zijn hoede. Er zijn 2 selecties uit de wijk Xipamanine (in de binnenstad van Maputo) en een selectie in de wijk Hulene (naast de wijk Laulane waar onze armenschool staat). De organisatie is heel blij met deze mensen en met de nieuwe meisjes die met grote inzet trainen. Er was al een selectie in Zimpeto en een selectie in Laulane zodat de meisjes in aantal zijn gegroeid. De meisjes afdeling speelt zo langzamerhand een belangrijke rol in de ontwikkeling van het meisjesvoetbal in de stad Maputo met 250 talenten en 5 trainers. Om deze activiteit extra te ondersteunen zoeken we 500 euro om sportmateriaal te kopen zoals ballen en hesjes.  TOTAAL: €500