nl en  

Waterpomp installatie met waterreservoir voor weeshuis in Vietnam

  • Moments-of-joy op Facebook
verslag van aankoop en plaatsing van waterpomp en reservoir

Eind 2011 kreeg het project Mai Nha Children Foundation Vietnam een ongelooflijk belangrijke donatie voor de zo belangrijke waterpomp en reservoir. Dankzij deze donatie is het mogelijk het leven van weesjes en andere kansarme kinderen in het dorp Thien Nghiep (220 km ten oosten van Saigon) te verbeteren.
Ofschoon vietnam economisch op de goede weg zit is er nog steeds veel armoede. als je daarbij optelt dat er vrijwel niets wordt gedaan aan family planning is het geen verrassing dat vele kinderen in grote armoede opgroeien, zoals ook in het dorp Thien Nghiep waar 6000 mensen al generaties lang proberen te overleven. Het feit dat Mai Nha op een (in hun ogen) vrij onverwachte wijze is "geland" in hun dorp is als een lichtbundel in hun dagelijkse vrij donkere levenstunnel. Door het weeshuis te bouwen in het midden van het dorp geeft Mai Nha op zeer duidelijke wijze aan dat ze op concrete wijze willen bijdragen aan het welzijn  van de lokale bevolking. Het feit dat er dankzij deze genereuze gift een waterpomp met de daarbij behorende watercontainer op het dak van het eerst gebouwde weeshuis is geplaatst betekent dat de goede intenties van de stichting Mai Nha omgezet kunnen worden in concrete levensverbeterende stappen voor al de kinderen van het weeshuis maar ook van het dorp.  
Nogmaals dank voor de fantastische steun bij ons project. 
en toute sympathie, marc Witlox

De stichting mai nha start deze decembermaand met de bouw van 2 huizen in een klein arm dorpje voor de opvang van weeskinderen. In elke huis kunnen 10 weesjes - al dan niet gehandicapt - wonen.

De waterpomp installatie met water reservoir staat hoog op het verlanglijstje van dit project. Schoon water is van essentieel belang voor het weeshuis. De stichting mai nha De stichting Mai nha heeft twee doelstellingen. Allereerst de opvang van
weeskinderen in deze regio in een veilige en liefdevolle omgeving. Ten tweede wil deze stichting ook zorgen dat de woongemeenschap rond het weeshuis mee
kan delen in de medische en educatieve voorzieningen met name voor de kansarme kinderen van het dorp. Deze stichting werd opgericht door de
Nederlander Marc Witlox en zijn Franse vrouw Marie Ponsin. Zij zijn ons contact
(onze projectvinders) voor dit project.

Marc en Marie hebben veel tijd doorgebracht in Vietnam en zijn daarbij volledig gevallen voor dit prachtige land . Zozeer dat ze besloten er heen te verhuizen met twee kinderen om zich daar in te kunnen zetten voor hun droom; het bouwen van een weeshuis voor een groep weesjes. Ze blijven niet alleen in Vietnam voor de bouw van het weeshuis, ze zullen er blijven wonen zolang nodig is om het project op verantwoorde wijze te starten en tot ze ervan verzekerd zijn dat de “best practices”dagelijks worden nageleefd. Daarna zullen ze elk jaar 3 maanden plus de zomervakantie terug gaan om het geheel te overzien en te controleren.

Het weeshuis
De kinderen zullen opgroeien “en famille” . Elk huis wordt geleid door een team onder leiding van een ”moeder overste” die voor de kinderen zorgt tot ze onafhankelijk zijn. De kinderen gaan naar een lokale school en zullen niet in
aanmerking komen voor adoptie. Zaken als het verstrekken van schoolbeurzen,
preventieve gezondheidszorg en hygiëne voor de weesjes van het huis zijn ook
beschikbaar voor andere kansarme kinderen van het dorp. Voor al deze kinderen is kwaliteit een uiterst belangrijke dimensie: het met veel liefde maar ook vreugde en op speelse wijze omringen van al deze kinderen van het dorp. Diverse festiviteiten zullen gedurende het jaar worden georganiseerd in het weeshuis zelf maar ook met alle kinderen van het dorp. Het ontwerp van het huis, het aantal verzorgsters en de diverse initiatieven die genomen zullen worden voor de kinderen zullen voldoende zijn om dit allemaal te bewerkstelligen.