• Moments-of-joy op Facebook

HOE WIJ WERKEN 

Moments of Joy sponsort relatief kleine projecten, met bedragen tussen de € 50 en € 5.000.

Projectvinders dragen projecten aan
Onze projecten worden geïdentificeerd en gecontroleerd door onze zogenaamde projectvinders: gepassioneerde vrijwilligers die dicht bij het project wonen en werken en er vaak al jarenlang bij betrokken zijn. Zij kennen de wensen en behoeftes ter plaatse en de mensen die het project runnen persoonlijk en zorgen dat het benodigde geld werkelijk daar terecht komt waar het voor bedoeld is. Projectvinders hebben zelf geen financieel belang bij het slagen van het project.

Begunstigden zijn…..
Projecten die door Moments of Joy worden gesteund komen meestal voort uit een bestaande vraag of wens bij de begunstiden. Ze hebben bovendien door hun aard of onbekendheid geen grote kans te worden geholpen door andere (grotere) organisaties.
Het gaat meestal om particulieren of lokaal opererende kleine NGO’s organisaties en ze kunnen zich overal ter wereld bevinden. Leeftijd, ras en religie spelen geen rol.

Bovendien…..
Moments of Joy weerhoudt zich van politieke stellingname of van het ondersteunen daarvan. Daarnaast sponsort Moments of Joy alleen totale projecten of duidelijk afgeronde onderdelen daarvan, wij betalen niet mee aan de ‘algemene pot’. In principe zijn alle projecten eenmalig en op korte termijn te realiseren.

Aanmelden
Projecten moeten worden aangemeld via een projectvinder. Projecten die zonder tussenkomst van een projectvinder worden aangeneld kunnen in sommige gevallen worden ondergebracht bij een reeds bestaande projectvinder die actief is in de buurt waar het project zich bevindt. Of de aanvrager kan zichzelf aanmelden als projectvinder. In dat geval willen wij wel een aantal dingen van hem of haar weten en referenties krijgen die wij relevant vinden en waarij we de integriteit van de aanvrager kunnen checken.
Aanmelden bij voorkeur per email. 

Procedure

• Projectvinder biedt een project aan bij Moments of Joy.

• Moments of Joy bekijkt of de aanvraag past bij de doelstellingen van de stichting.

• Bij goedkeuring wordt er op zoek gegaan naar sponsors (sommige donateurs hebben voorkeuren voor bepaalde werelddelen en/of aard van een project). Potentiele donatuers worden gezocht door het plaasten van en projectomschrijving op de website en Facebook pagina van Moments of Joy.  Een donatuer kan een compleet project adopteren of een bijdrage geven voor het algemene fonds van Moments of Joy. Daaruit financieren wij projecten die het Nederlandse team van Moments of Joy uitkiest.

• Als er geld is gevonden wordt de projectvinder hiervan op de hoogte gebracht en kan men aan de slag.

• Na afloop verwacht Moments of Joy een verslag van hoe het gegaan is, met foto’s natuurlijk.  Daarbij ontvangen wij dan ook een gedetailleerde afrekening met bonnen.

• Het algemene  verslag wordt op de website en onze facebook pagina geplaatst en ook persoonlijk toegestuurd aan de donateur, als er een donatuer is die het ‘geadopteerd’ heeft.  

Vrijwilligersteam van Moments of Joy in Nederland: 
Maurice Eykman, directeur
Karlijn de Mol van Otterloo
Madelon Steenstra Toussaint
Gwendolyn van Strien 

Bestuur: 

Paul Glazener, lid
Maurice Eykman, voorzitter