• Moments-of-joy op Facebook


Wat krijgt u er voor terug?
Allereerst natuurlijk de wetenschap dat u hebt bijgedragen aan het creëren van vele vreugdevolle momenten. Het lezen van de verslagen van de projecten is op zich al een moment of joy.

Of u nu wel of geen keuze wilt maken tussen verschillende projecten, in alle gevallen krijgen donateurs een kort verslag van de projecten waarin hun bijdrage gestoken is, zo mogelijk met foto- of filmbeelden.
Zeker als u een specifiek project hebt geadopteerd, kunt u het verslag natuurlijk gebruiken voor uw eigen (interne) communicatiedoeleinden.

Daarnaast kunt u - als u een heel project adopteert - uw naam bij het project laten zetten op onze website en/of in ons jaarverslag, tenzij u natuurlijk liever anoniem blijft. 

En de belastingdienst geeft u wat terug: Wij zijn aangemerkt als een  ANBI  (algemeen nut beogende instelling)  en donaties zijn dus - onder bepaalde voorwaarden - in Nederland fiscaal aftrekbaar.

Ter inspiratie hier ook enkele citaten van projectvinders en begunstigden:
"De kinderen hebben een ware metamorfose meegemaakt. We hebben ze manieren gegeven om zichzelf uit te drukken, vreselijk veel plezier kunnen laten beleven, een begin van zelfvertrouwen gegeven"
Els Streefkerk, oprichtster van het theaterproejct voor dove kinderen, Bolivia

"Forgive me for being so hungry for more independence"
Kenhho Lhazom, bij haar aanvraag voor software voor blinden, Buthan

"I still can't believe it.
A moment I have dreamed of all my life and today it has come."

Joseph, de gehandicapte muzikant, bij het ontvangen van het keyboard, Zimbabwe

"Voor vrouwen die totaal hun eigenwaarde kwijt zijn is er geen belangrijker werk om hen een duurzame en diepgaande vreugde te laten beleven: hun gevoel van eigenwaarde terug te geven door middel van heel concrete dingen. Door het bereiken van kleine doelen kunnen we de vrouwen positieve belevingen geven die niemand hen meer af zal kunnen pakken."
Fineke Jansen, opvangtehuis verslaafde vrouwen Bolivia.

"Kinderen die niet veel meer konden dan voor zich uit staren hebben nu een vrolijke omgeving en leuke dingen om te doen. Het is een groot succes en een toegevoegde waarde voor het ziekenhuis."
Hendrik Straatman, Directeur ziekenhuis El Alto, Bolivia

"De ouderen hebben geen moments maar vele uren van joy met de televisie"
Director of Entumbeni Old People's Home, Zimbabwe