• Moments-of-joy op Facebook

Gebarentaal lessen voor Leraren van dove kinderen, Zimbabwe, € 1100 per trimester - totaal € 3300

KGVI School is wanhopig op zoek naar manieren om het onderwijs van dove leerlingen te verbeteren. Er kan geen les gegeven worden als leraren geen gebarentaal kunnen. Daarom startte de school een cursus voor docenten in opleiding die van plan zijn na hun afstuderen dove kinderen les te gaan geven. Ongelooflijk dat gebarentaal niet als vak wordt aangeboden aan de universiteit, maar zo is het helaas wel. Dit jaar heeft KGVI geen geld om het zeer succesvolle gebarentaal lesprogramma van vorige jaar voort te zetten. De school zou graag 3 lessen per week geven, 2 voor de leraren in opleiding en 1 voor ouders van dove kinderen. We hebben 6 facilitators en er zijn gemiddeld 12 werkweken in een trimester.

Cursuskosten per trimester €1100
Voor een jaar € 3300 
Doel
€ 3300,--