• Moments-of-joy op Facebook

Theatertraining talentvolle jongeren, Kigali, Rwanda

Talentvolle jongeren leren zelf theater projecten op te zetten....lees verder
Doel
€ 1.500,--

Materiaal voor beroepsopleiding catering, Maputo, Mozambique

Een cateringbedrijfje dat straatjongeren traint wil graag materiaal kopen om hun dienstverlening
uit te breiden....lees verder
Doel
€ 404,--

Pennen en schriften voor leerlingen straatschool, Maputo, Mozambique

De leerlingen van de ‘escola de rua’ – een school voor straatkinderen in Maputo – hebben pennen, schriften en potloden nodig... lees meer  
Doel
€ 500,--

Radiostation voor vluchtelingenkamp

Een radiostation in een vluchtelingenkamp in Kenia waar ca. 200.000 mensen vaak langdurig verblijven....lees meer
Doel
€ 13.000,--

Het is vakantie! Een dagje uit met de weeskinderen van Tulip Garden, India

Hoe leuk zou het zijn als deze kinderen ook een keer een echt schooluitje zouden hebben....lees verder!
Doel
€ 1.500,--

Schooluniformen voor vluchtelingen kinderen, Kuala Lumpur, Maleisië

IDEAS Academy is een middelbare school voor vluchtelingenkinderen in Kuala Lumpur, Maleisië, opgericht door Nederlandse expats.....Lees verder
Doel
€ 3.775,--

Speciaal angepaste melkflessen voor baby's met schisis (hazenlip), Guatemala

Guatemala is een derdewereldland waar kinderen met een schisis bij geboorte weinig kansen hebben.....lees verder
Doel
€ 4.800,--

Begeleiding en therapie voor kinderen die met schisis (een hazenlip) zijn geboren, Guatemala

Kampen waarin kinderen, geboren met schisis,  worden voorbereid op een komende operatie, of therapie krijgen zoals b.v. logopedie.... lees verder
Doel
€ 1.424,84

Bungalows voor duurzaam toerismepark en werkgelegenheid voor jongeren met beperking.

Duurzaam toerisme op Zanzibar creëert betaald werk voor jong volwassenen met een beperking....lees meer!
Doel
€ 5.750,--

Extra benodigdheden voor straatkinderenschool, Maputo, Mozambique

Noodzakelijke verbeteringen voor bestaand schoolgebouw..... lees verder
Doel
€ 1.423,--

Kleuterschool in Bona, Burkina Faso

Introductie voor kinderen om alvast te wennen aan het naar school gaan.... lees verder
Doel
€ 6.250,--

Een opleiding voor talentvolle filmmakers in Zambia

Talentvolle jongeren uit arme gezinnen in Zambia hebben een droom: Filmmaker worden.... lees meer!
Doel
€ 960,--

4 klasse-assistenten voor gehandicapte en dove leerlingen

Het ministerie van onderwijs in Zimbabwe bevroor een paar jaar geleden de mogelijkheid nieuw personeel op scholen aan te nemen. Ondanks pleidooien aan het ministerie op grond van het feit dat KGVI een special needs school is, kreeg dit centrum voor gehandicapte en dove kinderen al vijf jaar geen nieuwe ondersteunende staf. Doordat oudere stafleden met pensioen gaan kampt de school met een tekort aan klasse-assistenten. Terwijl veel van de leerlingen  vanwege hun handicap van extra hulp nodig hebben tijdens de lessen.  Dan gaat het bijvoorbeeld om kinderen met cerebrale parese, die gepaard gaat  met ongecontroleerde bewegingen. In de tweede klas middelbare school  zijn vier leerlingen die hierdoor niet zelf kunnen schrijven.  Voor hen zouden we graag een eigen assistent hebben. Bovendien heft de school assistenten nodig om de jongste kinderen zo snel mogelijk gebarentaal te leren. Deze kleine kinderen komen naar school met helemaal geen taal  en hoe sneller ze gebarentaal  leren, hoe sneller ze met het ‘echte’ leren kunnen beginnen.  Dove volwassenen kunnen hierbij helpen.  De school vraagt hulp voor het betalen van in totaal 4 klasse-assistenten (2 voor hogere klassen, 2 voor dove klassen). Totale kosten voor vier assistenten voor een jaar: €10028
Doel
€ 2.504 (per assistent)