• Moments-of-joy op Facebook

Schoolgeld voor achterstandskinderen, Jasri, Bali, Indonesia

Sommige kinderen hebben pech en kunnen door onvoorziene omstandigheden hun school niet afmaken.... lees verder
Doel
€ 1.050,--

Tiny Miracles, Mumbai India

Gerealiseerd!

In Mumbai, India, is de Stichting Tiny Miracles actief in de Pardeshi Community. Deze groep mensen woont al zo'n 4 generaties in een van de buurten van Mumbai en heeft zijn bestaan opgebouwd door het werken met rotan. De gemeenschap bestaat uit zo'n 1000 mensen en Tiny Miracles is actief voor de kinderen uit deze gemeenschap, met name de ongeveer 120 meisjes, in de leeftijd van 6 – 18 jaar, van deze Pardeshi Community.
Doel
€ 1.500,-

Boeken en schoolmateriaal voor de leerlingen van de armenschool in de wijk Laulane en de wijk Mahotas in Maputo, Mozambique

Centro de Encontro is een onafhankelijke NGO die activiteiten voor straatkinderen in Maputo organiseert. De organisatie speelt al 18 jaar een belangrijke rol op onderwijsgebied in deze regio en er zijn al veel kinderen die dankzij dit schoolprogramma een betere toekomst hebben gekregen.
Voor de armenschool zijn er ieder jaar schoolboeken en schoolmateiralen nodig om de leerlingen goed onderwijs te bieden.
Doel
€ 1.000,-

Sportartikelen voor Gomoza Primary School, Zimbabwe

Aanvraag: Sportartikelen voor de  Gomoza Primary School, Bulawayo, Zimbabwe
Doel
€ 1.000

schoolboeken en schoolmateriaal voor straatkinderen in Maputo, Mozambique

Centro de Encontro is een onafhankelijke NGO die activiteiten voor straatkinderen in Maputo organiseert. Een daarvan is de school voor straatkinderen -Escolu de Rua - in de wijk Laulane in Maputo, Deze verzorgt het onderwijs voor kinderen die anders geen onderwijs zouden kunnen volgen. Omdat de staat de school geen gratis schoolmateriaal en boeken meer aanbiedt is het noodzakelijk geworden om de boeken voor onze leerlingen in het lager onderwijs te kopen. De meeste boeken zijn werkboeken zodat men ieder jaar een deel van de boeken moet vervangen.Ander materiaal dat nodig is voor het goed functioneren van de school zoals leerling dossiers, archief dossiers, schriften krijt bordenwissers en pennen zijn ook nodig.

.
Doel
€ 1.500,-

Promotievideo en asfaltering basketbalveld voor King George VI school, Zimbabwe

De lichamelijk gehandicapte kinderen die deze school bezoeken, zijn voor een groot deel ook inwonend.
Vroeger werden de kinderen geheel verzorgd, maar sinds de start van het independent living programma een paar jaar geleden leren zij zo zelfstandig mogelijk te leven.
Doel
€ 3.320

Fencemaking machine voor Tohwe primary school, Zimbabwe

De hoofdonderwijzer van de school van Sithembinkosi Mojo wendde zich tot Moments of Joy met een dringend verzoek voor het betalen van een fence-making machine.
Doel
€ 100

Go Togo: licht voor scholen in Togo

Het wordt in Togo rond 18:00 uur donker. Aangezien de kinderen overdag naar school gaan en buiten schooltijd met hun familie op het land moeten werken, krijgen zij nauwelijks de gelegenheid huiswerk te maken. De enige lichtvoorziening in het gebied bestaat uit petroleumlampjes. Voor de bevolking is het te duur om voor het huiswerk van de kinderen iedere keer petroleum te kopen.
TOTAL € 1600,-- PER SCHOOL

Tindjassi  en Saiboude werel already Adopted by the SmallChange Foundation
Doel
1.600

beroeps opleiding voor kansarme jongens en meisjes in Maputo, Mozambique

Centro de Encontro heeft de afgelopen 19 jaar veel projecten opgezet in Maputo voor kansarme kinderen van de straat. Zo is er een succesvolle armenschool, de enige mogelijkheid voor straatkinderen om onderwezen te worden.  Helaas is gebleken dat jongeren tussen de 16 en 20 jaar toch veel moeite hebben een baan te vinden. Zelfs een middelbare schoolopleiding biedt geen garantie meer op een baan. 
Centro de Encontro wil zich gaan richten op een echte beroepsopleiding met veel praktijkelementen.

Doel
vanaf € 500,-

Educatief materiaal voor weeskinder zomerkamp, Suriname

De Stichting Prasoro zet zich al geruime tijd in voor het kind in nood in Suriname. Het project dat dat zij nu binnenkort willen realiseren is het helpen aanschaffen van spel- en lesartikelen zodat de Stichting een zomerkamp kan organiseren voor kinderen zonder ouders.
Doel
€600,--

Bankjes, tafels en borden voor School of Hope, Bangladesh.

De School of Hope is een basisschool in de allerarmste wijk van Dhaka, Bangladesh. De school is opgericht door buitenlandse vrijwilligers voor kinderen uit sloppenwijken die zonder deze mogelijkheid geen onderwijs zouden krijgen en is vrijwel gratis. (Ouders wordt gevraagd om 5 taka, ofwel 8 eurocent, per maand te betalen om hun betrokkenheid te tonen.)
Doel
€2500,--

Reading books for deaf children in Zimbabwe.

KG VI Center in Zimbabwe – the boarding school for handicapped children in Bulawayo, would like to make its own reading books for primary school children, in particular deaf children.
Doel
€720,--

Groententuin voor Nkulamaziba Community School - Zambia

Het plan is om een groententuin aan te leggen om de kinderen te leren dit zelf te doen en om ze in aanraking te laten komen met andere groeten dan "shimma" - de enige groente die ze normaal eten.....lees meer
Doel
€ 2.000,--

120 meisjes de hele maand naar school in Burkina Faso.

Helaas kunnen vele meisjes in Burkina Faso niet de hele maand naar school vanwege de ongemakken van menstruatie. Bescherming tijdens de menstruatie is een onderwerp waar in Burkina Faso niet over gesproken wordt. De meisjes/vrouwen moeten dit maandelijks terugkerende ‘probleem ’zelf oplossen. ASAP (the association for Small African Projects)  wil dit taboe graag doorbreken en bespreekbaar maken in de dorpen. 
Doel
€ 3.460

nieuwe lesboeken voor 70 Tibetaanse nomadenkinderen in groep 3

Om de voormalige nomadenkinderen een betere toekomst te bieden zijn er voor het volgend schooljaar 2015 nieuwe boeken nodig. Het gaat om lesboeken over Tibetaanse cultuur en geschiedenis, Tibetaanse en Chinese grammatica, wiskunde, astrologie, en woordenboeken Tibetaans/Chinees.
Doel
€ 2525,--

Laptop en projector voor gehandicapte lerares

Op KGVI, de boarding school voor gehandicapten en dove studenten in Bulawayo,  geeft Courage de dove senior studenten  les, omdat ze de gebarentaal  uitstekend beheerst  en een toegewijde en ervaren lerares is. Zij geeft boekhouden, Engels en dans/drama en had vorige jaar een slagingspercentage van 80% voor de kinderen in haar vakken.  Omdat ze zelf in een rolstoel zit kan ze het schoolbord niet bereiken.  Ze is afhankelijk van een laptop en een projector voor het voorbereiden en geven van de lessen.  De nogal oude laptop en projector die de school  voor haar had gevonden functioneren nu helaas niet goed meer. KGVI  wil haar graag voorzien van nieuwe essentiële hulpmiddelen bij het uitoefenen van haar vak.
Doel
€ 935

Jaarsalaris voor getalenteerde gehandicapte leraar

Mokhumi was een leerling van de KGVI kostschool in Bulawayo vanaf de kleuterschool tot zijn O-levels. Daarna heeft zijn opleiding vervolgd en eindigde hij met een Masters in de sociologie. Op zich is dit niet buitengewoon, maar als je kijkt naar zijn zeer zware handicap is het een wonder en een eerbetoon aan zijn kracht en vastberadenheid. Met een werkloosheidspercentage van 95%  was zijn kans op een baan, met duizenden andere afgestudeerden die op zoek zijn, echter zeer klein. Hij werkte een jaar als vrijwilliger op KGVI, in de bibliotheek en als hulp voor kinderen om te leren leven met hun handicap. Vervolgens benaderde hij het Ministerie van Onderwijs en overtuigde hen wonderbaarlijk genoeg om hem te benoemen als hulpleraar, een ongelooflijke prestatie.  Hij werd leraar Ndebele, de traditionele taal van Zimbabwe.  Twee weken nadat hij begon annuleerde het ministerie alle hulpleraar contracten en werd de arme Mokhumi , die zo’n harde strijd had geleverd, wederom afgewezen.  De school wil nu een manier vinden om hem in dienst te houden. Hopelijk wordt de maatregel van het ministerie ooit teruggedraaid, maar in de tussentijd wil zij graag een klein salaris voor Mokhumi vinden. Doel
€ 3.625

2 computers voor zwaar gehandicapte studenten

Op  dit moment heeft de boarding school KGVI voor gehandicapte kinderen in Bulawayo, Zimbabwe tien  kinderen die vanwege hun handicap niet zelf kunnen schrijven. De meeste van hen hebben cerebrale parese met ongecontroleerde bewegingen, anderen hebben spierdystrofie en zijn te zwak om leesbaar te schrijven. De school heeft voor sommige van hen computers of netbooks gevonden om te delen, maar is nu op zoek naar 2 netbooks voor 2 senior studenten.  Zij moeten over twee jaar hun landelijk eindexamen doen en de school wil hen graag ruim voor die tijd opleiden in het gebruik van computers.  KGVI tracht ieder kind dat niet kan schrijven een alternatief te bieden. Daarbij is het veel beter en gemakkelijker een computer te gebruiken dan afhankelijk te zijn van een klasse-assistent die ook andere kinderen in de klas moet helpen. 
Doel
€ 935

4 klasse-assistenten voor gehandicapte en dove leerlingen

Het ministerie van onderwijs in Zimbabwe bevroor een paar jaar geleden de mogelijkheid nieuw personeel op scholen aan te nemen. Ondanks pleidooien aan het ministerie op grond van het feit dat KGVI een special needs school is, kreeg dit centrum voor gehandicapte en dove kinderen al vijf jaar geen nieuwe ondersteunende staf. Doordat oudere stafleden met pensioen gaan kampt de school met een tekort aan klasse-assistenten. Terwijl veel van de leerlingen  vanwege hun handicap van extra hulp nodig hebben tijdens de lessen.  Dan gaat het bijvoorbeeld om kinderen met cerebrale parese, die gepaard gaat  met ongecontroleerde bewegingen. In de tweede klas middelbare school  zijn vier leerlingen die hierdoor niet zelf kunnen schrijven.  Voor hen zouden we graag een eigen assistent hebben. Bovendien heft de school assistenten nodig om de jongste kinderen zo snel mogelijk gebarentaal te leren. Deze kleine kinderen komen naar school met helemaal geen taal  en hoe sneller ze gebarentaal  leren, hoe sneller ze met het ‘echte’ leren kunnen beginnen.  Dove volwassenen kunnen hierbij helpen.  De school vraagt hulp voor het betalen van in totaal 4 klasse-assistenten (2 voor hogere klassen, 2 voor dove klassen). Totale kosten voor vier assistenten voor een jaar: €10028
Doel
€ 2.504 (per assistent)

180 Schoolbanken voor ex-nomaden kinderen in Tibet

Op de dorpsschool in Junyong, in de regio Sershul in Oost Tibet zitten de 360 leerlingen van de basisschool op de grond. Schoolbanken  zouden het lesgeven en leren een stuk makkelijker maken.
Doel
Vanaf € 75 per stuk Totaal € 13.500

Schoolboeken voor Malawi

De ruim 800 scholieren op de middelbare school in Ntchisi, Malawi hebben veel te weinig schoolboeken.  Ze moeten er vaak één delen met z'n tienen.  
Doel
€ 1.355

Schoolgeld voor arme kinderen van Jasri, Bali.

Moments of Joy heeft geholpen bij het sponsoren van een aantal kinderen zodat zij de komende tijd naar school kunnen. Lees verder.... 
Doel
€ 700.--

Bijlessen voor kinderen uit favela's in Rio de Janeiro, Brazilië

'Eu Quero Ser' geeft ondersteuning en bijlessen aan schoolkinderen uit gewelddadige favela's in Rio de Janeiro als voorbereiding voor toelatingsexamens voor middelbare school en universiteit.... lees verder
Doel
€ 1.000,--