• Moments-of-joy op Facebook

Beurzen voor gehandicapte leerlingen van kostschool KGVI, Zimbabwe

KGVI is een school waar een groot deel van de kinderen wees is, maar ook de enige school in Zimbabwe voor gehandicapte kinderen.... lees verder 
Doel
€ 1.500,--

Naai-opleiding voor gehandicapte meisjes

Items van deze naai-opleiding kan je op de bekende Trade Fair tentoonstelling vinden van Bulawayo
Doel
€ 2.650,-

Promotievideo en asfaltering basketbalveld voor King George VI school, Zimbabwe

De lichamelijk gehandicapte kinderen die deze school bezoeken, zijn voor een groot deel ook inwonend.
Vroeger werden de kinderen geheel verzorgd, maar sinds de start van het independent living programma een paar jaar geleden leren zij zo zelfstandig mogelijk te leven.
Doel
€ 3.320

Zomerkamp in Albanië voor gehandicapte kinderen die hun huis nooit uitkomen.

Onderwijs in Albanië is een staatszaak (zoals in de meeste voormalig communistische landen). Er is een regionaal directeur, rechtstreeks (politiek) benoemd door de minister, die een vrijwel absolute macht heeft over alle scholen voor primair en secundair onderwijs.
Doel
$ 1620,--

Educatieve uitjes en rolstoel trailer, Zimbabwe, vanaf € 850 - totaal €2000

Met een toenemend aantal kinderen in een rolstoel passen kinderen en rolstoelen niet samen in de bus als de KGVI school een tripje wil maken. Ze willen daarom graag een kleine lichtgewicht trailer kopen, die achter de bus gehangen kan worden en waarin 6 tot 8 rolstoelen passen.
Doel
€ 2000,--

Laptop en projector voor gehandicapte lerares

Op KGVI, de boarding school voor gehandicapten en dove studenten in Bulawayo,  geeft Courage de dove senior studenten  les, omdat ze de gebarentaal  uitstekend beheerst  en een toegewijde en ervaren lerares is. Zij geeft boekhouden, Engels en dans/drama en had vorige jaar een slagingspercentage van 80% voor de kinderen in haar vakken.  Omdat ze zelf in een rolstoel zit kan ze het schoolbord niet bereiken.  Ze is afhankelijk van een laptop en een projector voor het voorbereiden en geven van de lessen.  De nogal oude laptop en projector die de school  voor haar had gevonden functioneren nu helaas niet goed meer. KGVI  wil haar graag voorzien van nieuwe essentiële hulpmiddelen bij het uitoefenen van haar vak.
Doel
€ 935

Nieuwe inrichting voor Echo in Moskou

Vanaf het begin van de tweede Tsjetsjeense oorlog in september 1999 zijn circa 200.000 Tsjetsjenen gevlucht naar het buurland Ingoesjetië. Het aantal inwoners van Ingoesjetië is hierdoor bijna verdubbeld. Het gezondheidssysteem en de infrastructuur van het zijn niet toerijkend om deze grote hoeveelheid mensen op te vangen.
Doel
€ 1500,--

Speeltuin voor hostel units KG VI - Zimbabwe

Dringende renovatie voor de speelplaats van KG VI middelbare school - een school voor gehandicapte en dove kinderen....lees meer!
Doel
€ 3.645,--

Jaarsalaris voor getalenteerde gehandicapte leraar

Mokhumi was een leerling van de KGVI kostschool in Bulawayo vanaf de kleuterschool tot zijn O-levels. Daarna heeft zijn opleiding vervolgd en eindigde hij met een Masters in de sociologie. Op zich is dit niet buitengewoon, maar als je kijkt naar zijn zeer zware handicap is het een wonder en een eerbetoon aan zijn kracht en vastberadenheid. Met een werkloosheidspercentage van 95%  was zijn kans op een baan, met duizenden andere afgestudeerden die op zoek zijn, echter zeer klein. Hij werkte een jaar als vrijwilliger op KGVI, in de bibliotheek en als hulp voor kinderen om te leren leven met hun handicap. Vervolgens benaderde hij het Ministerie van Onderwijs en overtuigde hen wonderbaarlijk genoeg om hem te benoemen als hulpleraar, een ongelooflijke prestatie.  Hij werd leraar Ndebele, de traditionele taal van Zimbabwe.  Twee weken nadat hij begon annuleerde het ministerie alle hulpleraar contracten en werd de arme Mokhumi , die zo’n harde strijd had geleverd, wederom afgewezen.  De school wil nu een manier vinden om hem in dienst te houden. Hopelijk wordt de maatregel van het ministerie ooit teruggedraaid, maar in de tussentijd wil zij graag een klein salaris voor Mokhumi vinden. Doel
€ 3.625

Nieuwe dakgoten voor KG VI middelbare school, Zimbabwe

Het dak van een aantal klaslokalen van KG VI hebben nieuwe dakgoten nodig...lees meer!
Doel
€ 1.660,--

4 klasse-assistenten voor gehandicapte en dove leerlingen

Het ministerie van onderwijs in Zimbabwe bevroor een paar jaar geleden de mogelijkheid nieuw personeel op scholen aan te nemen. Ondanks pleidooien aan het ministerie op grond van het feit dat KGVI een special needs school is, kreeg dit centrum voor gehandicapte en dove kinderen al vijf jaar geen nieuwe ondersteunende staf. Doordat oudere stafleden met pensioen gaan kampt de school met een tekort aan klasse-assistenten. Terwijl veel van de leerlingen  vanwege hun handicap van extra hulp nodig hebben tijdens de lessen.  Dan gaat het bijvoorbeeld om kinderen met cerebrale parese, die gepaard gaat  met ongecontroleerde bewegingen. In de tweede klas middelbare school  zijn vier leerlingen die hierdoor niet zelf kunnen schrijven.  Voor hen zouden we graag een eigen assistent hebben. Bovendien heft de school assistenten nodig om de jongste kinderen zo snel mogelijk gebarentaal te leren. Deze kleine kinderen komen naar school met helemaal geen taal  en hoe sneller ze gebarentaal  leren, hoe sneller ze met het ‘echte’ leren kunnen beginnen.  Dove volwassenen kunnen hierbij helpen.  De school vraagt hulp voor het betalen van in totaal 4 klasse-assistenten (2 voor hogere klassen, 2 voor dove klassen). Totale kosten voor vier assistenten voor een jaar: €10028
Doel
€ 2.504 (per assistent)

Bewateringssysteem voor schooltuin van KG VI, Zimbabwe

Om de schooltuin verder uit te breiden en dit stukje succesvol te maken is er een bewateringssysteem nodig...lees meer!
Doel
€ 975,--

Renovatie speeltuin lagere school KG VI, Zimbabwe

Een groot houten klimtoestel in de speeltuin is aan vervanging toe....lees meer!
Doel
€ 645,--

Muurschilderij voor de buitenkeuken, Zimbabwe

Een muurschildering om de ruimte van de buitenkeuken op te vrolijken... lees meer!
Doel
€ 180,--