• Moments-of-joy op Facebook

Leesboeken voor lagere scholen in Burkino Faso

Leesboeken voor de lagere school in Burkino Faso....lees verder
Doel
€ 2.500,--

Klamboes voor vrouwen en kinderen, Burkina Faso

Het sterftecijfer onder jonge kinderen in Burkina Faso is erg hoog, klamboes kunnen helpen dit cijfer omlaag te brengen.....lees verder 
Doel
€ 1.000,--

120 meisjes de hele maand naar school in Burkina Faso.

Helaas kunnen vele meisjes in Burkina Faso niet de hele maand naar school vanwege de ongemakken van menstruatie. Bescherming tijdens de menstruatie is een onderwerp waar in Burkina Faso niet over gesproken wordt. De meisjes/vrouwen moeten dit maandelijks terugkerende ‘probleem ’zelf oplossen. ASAP (the association for Small African Projects)  wil dit taboe graag doorbreken en bespreekbaar maken in de dorpen. 
Doel
€ 3.460