• Moments-of-joy op Facebook

Overdekt speelveld kinderopvangcentrum, Brazilïe, € 2750

De stichting ‘Casa Familia e Vida’ is opgericht in 1998.
De stichting is gevestigd aan de rand van São Paulo (Brazilië) in de arme voorstad Jandira, waar de sloppenwijken langzamerhand steeds verder op kruipen. Daar aan de rand van de sloppenwijk staat het opvangcentrum van het Casa Familia project: hier worden 25 kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Kinderen die geen thuis meer hebben of thuis niet meer kunnen wonen. Een echt familiehuis.
Doel
€ 2.750,--

Rugzak met schoolspullen als kerstpakket, Brazilië, 1680 Euro

Straks is het weer zover. Dan staan de vele kinderen uit Jandira - een voorstad van Sao Paolo - te trappelen om het nieuwe schooljaar te beginnen. In Zuid Amerika loopt dat van februari tot december. Met verwachtingsvolle gezichten en rugzakjes gevuld met pennen, schriften en agenda's stappen ze hun juffen en meesters tegemoet. Er is echter een groep kinderen uit dezelfde stad voor wie deze gang naar school niet zo vanzelfsprekend is. Dit zijn onder andere de kinderen uit "Casa Familia e Vida" een opvanghuis aan de rand van een van de Favela's de zogenaamde sloppenwijken die Jandira rijk is.  
Doel
€ 1680,--

Bijlessen voor kinderen uit favela's in Rio de Janeiro, Brazilië

'Eu Quero Ser' geeft ondersteuning en bijlessen aan schoolkinderen uit gewelddadige favela's in Rio de Janeiro als voorbereiding voor toelatingsexamens voor middelbare school en universiteit.... lees verder
Doel
€ 1.000,--